مسکو - سنت پترزبورگ (ویژه شبهای سفید)

Mahan Air

مسکو - سنت پترزبورگ (ویژه شبهای سفید)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

7990000 تومان

11490000 تومان

7990000 تومان

6490000 تومان

4790000 تومان

مسکو- سنت پترزبورگ تاریخ حرکت : 14 خرداد ماه
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو- سنت پترزبورگ
توضیحات
تاریخ حرکت : 14 خرداد ماه

دیدگاه مسافران