جاذبه های گردشگری جهان - معبد آتنا نایک آتن یونان - قسمت چهارم

جاذبه های گردشگری جهان - معبد آتنا نایک آتن یونان - قسمت چهارم

2safar

معبد آتنا نایک با بسیاری از بنا های ساخته شده در سبک کلاسیک یونانی، شباهت های ساختاری بسیاری دارد، اما این معبد و این سازه دارای هویت معماری مختص خود نیز می باشند، یکی از این موارد می تواند، اندازه ی ستون ها باشد. ستون ها به سبک دوریک ساخته شده اند و بر اساس المان های معماری کلاسیک یونانی دارای نقشی محوری در بنا می باشند، اما اندازه های ستون های این معبد به نسبت دیگر بنا ها متفاوت است، که نسبت اندازه ی طول و عرض ستون را مد نظر قرار می دهد. در معبد آتنا نایک دو ستون ها در یک ردیف چهار تاریی در دوسمت بنا قرار گرفته اند و براساس طرح کلی بنا از رافت بیشتری نسبت به دیگر سازه های موجود در آکروپولیس برخوردار است، شاید این ظرافت به اندازه و کوچکی بنا نیز مرتبط است. نکته جالب دیگر در ساخت این معبد که در دیگر بنا های یونانی آکروپولیس قابل مشاهده است، نسبت اندازه سازه ها، طرح و مجسمه با نسبت های ریاضی است که دقت و هوشمندی معماران این بنا ها را نشان می دهد.

2safar

یکی از ویژگی های که بر اساس متون تاریخی از معبد آتنا نایک گفته شده و در بازسازی قرن اخیر نیز مورد توجه قرار گرفته است، جزئیات این بنا ست، بر اساس اطلاعات تاریخی موجود، معبد آتنا نایک یک معبد عمومی نبوده و مردم عادی امکان ورود و تردد در معبد را نداشته اند و تنها از فاصله دور و از بیرون از فضای معبد امکان مشاهده محراب و مجسمه ی الهه ی پیروزی را داشته اند. اما بدون شک در روند بازاسازی و مونتاژ دوباره ی معبد تیم کارشناسی کار بسیار دشورای را در پیش داشته و دارند، چرا که بسیاری از مهمترین ویژگی این بنا یعنی جزئیات اش به شکل غیر مشخصی پراکنده شده بودند و مجسمه های زیبا و مشهور این معبد که از معروف ترین مجسمه های یونانی دوران خود به شمار می رفتند، باید جمع آوری می شد.

2safar

اما متاسفانه بسیاری از این تزئینات از میان رفتند و برای حفاظت و نگهداری بیشتر از بقایای بر جای مانده سنگ نگاره ها و مجسمه های دیواری این معبد را به موزه ی باشکوه و زیبای آکروپولیس انتقال دادند و دیگر آن تزئینات با شکوه هرگز به معبد باز نگشتند. یکی از سنگ نگاره های معروف این معبد، تجمع خدایان بوده که بر روی دیوار جنوبی معبد آتنا قرار داشته است. از دیگر سنگ نگاره های داستانی معبد آتنا نایک می توان به تصویر گری نبرد با پارسیان(ایرانیان) اشاره کرد، نبرد خدایان با غول ها نیز از دیگر سنگ نگاره های برجا مانده ی معبد آتنا نایک است.

2safar

هنگامی که در موزه ی آکروپولیس برخی از مجسمه های معبد آتنا نایک را می بینید، بیشتر متوجه اهمیت این بنا خواهید شد، برخی از کارشناسان تاریخ، معتقدند که پس از خروج ارتس پارسیان یا همان ارتش خشایار شاه هخامنشی، معبد آتنا نایک به عنوان معبد الهه ی پیروزی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و مجسمه ها و آثار بسیار ارزشمندی در قسمت های مختلف این بنا شکل گرفت به عنوان یکی از نشانه های پیروزی بر ایرانیان در تاریخ یونان قلمداد شد، هرچند شاید برخی از این روایت ها منطبق بر روایت تاریخ نباشد اما امروزه روایتی است که در آکروپولیس گفته می شود.