جاذبه های گردشگری جهان - معبد زئوس المپیا آتن یونان - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری جهان - معبد زئوس المپیا آتن یونان - قسمت دوم

2safar

پیش از پرداختن به بنای باشکوه معبد زئوس المپیا، باید به اسم این بنای تاریخی توجه کنیم، این معبد به زئوس ، پادشاه خدایان و فرمانروای کوه المپ تعلق دارد و زئوس را می توان ژوپیتر رومی ها دانست، که به معنای درخشان است، اگر به خاطر داشته باشید در معرفی آثار فاخر موزه ی ملی باستان شناسی آتن به مجسمه ی معروف ژئوس در آنجا اشاره کردیم، البته باید به این نکته هم توجه داشته باشید که یونانی ها به زئوس اعتقاد بسیاری داشتند و مجسمه های بسیاری از زئوس در قلمرو یونان باستان یافت شده است. در میان مجسمه های و نقوش باستانی برجامانده از یونان، زئوس در شمایل مردی میان سال با محاسن (ریش دار) به تصویر کشیده شده ، که ابهت و شکوه را به نمایش می گذارد. سلاح معروف او آذرخش بوده و در تصاویر برجامانده ، زئوس را در حال پرتاب آذرخش ترسیم کرده اند. معبد زئوس المپیا هم یکی از معابد معروف و شاخص یونانی است که به نام او ساخته شده است.

2safar

معبد با شکوه زئوس المپیا، با فضای 250 در 130 متر مساحتی وسیع را در بر داشت، که توسط دیوار ها، ستون های منظم اثری بسیار باشکوه به شمار می رفت. ساختار کلی بنا به شکل درویک ساخته شده بود، یکی از مهمترین ویژگی های این بنا ستون های کوینتی است که ابهت بسیار زیادی را به بنا داده بودند، چرا که ستون های این معبد با ارتفاعی در حدود 17 متر و 1.7 قطر سازه ای غیر معمول در آن دوره به شمار می رفت، به همین خاطر، تکمیل این سازه بار ها و بارها به تعویق افتاد.همان طور که گفتیم، ستون های کورینتی معبد به دلیل سرستون های کاسه زنگی و پر تزئین اش یکی از بخش های زیبا این بنای باستانی به شمار می رود و در یونان باستان در ساخت معابد و زیارتگاه های مهم این ستون های را می ساختند. هنگامی که به نزدیکی معبد زئوس می رسید، 15 ستون این بنای باشکوه پیش روی شما قرار داردف اما روزگاری معبد زئوس را با 104 ستون عظیم و باشکوه می دیدند و 8 ردیف 20 ستونی معبد زئوس المپیا را به یکی از به بزرگترین معبد آتن بدل کرده بود. ستون های که تزئینات بسیار زیبای در سر ستون های آن بکار رفته بود در وسط ستون و معبد هم، پرستشگاه زئوس در فضایی در حدود 110 در 43 متر با سنگ مرمر قرار داشت و در درون این پرستشگاه هم مجسمه ی بزرگ ساخته شده از عاج و طلای زئوس وجود داشت، که توسط امپراتور هادریان به معبد هدیه داده شده بود، با این حال، امروزه از آن همه شکوه عظمت تنها 15 ستون برجا مانده است، و نه از تزئینات داخلی معبد خبری هست و نه از پرستشگاه و مجسمه ی زئوس.

2safar

این معبد در طول قرن های گذشته آسیب های فراوانی دید، که مهمترین آن در سال 1852 رخ داد و طی یک طوفان بسیاری از بخش های این معبد سقوط کرد و از میان رفت. با این وجود، این معبد زئوس المپیا همچنان اثری قابل توجه برای گردشگرانی که به آتن آمده اند تا در کنار لذت بردن از تمام لحاظات حضورشان در این شهر باستانی، می خواهند پا را از دیوار زمان بیرون بگذارند و یونان باستان را از دریچه ی آتن، پایتخت اش مشاهده کنند.

2safar