جاذبه های گردشگری جهان - معبد پارتنون آتن یونان - قسمت اول

جاذبه های گردشگری جهان - معبد پارتنون آتن یونان - قسمت اول

2safar

برای گردشگرانی که آتن را به عنوان مقصد سفرشان در نظر گرفته اند، بدون شک جاذبه های گردشگری فراوانی پیش روی شان قرار دارد، اما مهمترین تصویری که بسیاری از مردم جهان از آتن و یونان در ذهن دارند، تصویر معبد باستانی پارتنون است، پارتنون تنها یک جاذبه ی گردشگری نیست، بلکه نمادی از دنیای یونان قدیم است و بخش مهمی از هویت تمدنی این سرزمین به شمار می آید، برای بسیاری پارتنون تنها نماد یونان و شهر آتن نیست، بلکه نماد و نشانی برای دموکراسی آتنی می دانند. بنایی با شکوه از تمدنی که هنوز در اروپا صدای فیلسوفان اش را می توان شنید.

2safar

پارتنون در بلند ترین نقطه ی منطقه ی تاریخی آکروپولیس ساخته شده است، به طور دقیق بر اساس اطلاعات موجود در خصوص این بنای تاریخی، بانی و سازنده ی آن را پریکلس می دانند، توسیدید مورخ معروف و بنام بونانی او را با نام نخستین شهروند آتن یاد می کند، وی سیاستمدار و یکی از فرماندهان قدرت مند و با نفوذ یونانی بود که در دمکراسی آتنی و بالندگی شهر آتن هم نقش کلیدی داشت. معبد پارتنون در خلال سال های 447 تا 432 پیش از میلاد بر فراز آگروپولیس به خواست پریکلس ساخته شد.

2safar

طراحی و معماری این بنای فاخر تاریخی را کایمراتیس (Kallicrates) و ایکتینوس (Iktinos) از معماران برجسته آن روزگار یونان بر عهده داشتند. پارتنون به معنای باکره است، و به یکی از اساطیر یونانی، آتنا، الهه ی خرد، جنگاوری و نگهبان آتن تعلق دارد، نام خود شهر آتن را هم از این ایزدبانوی یونانی گرفته اند. پریکلس به عنوان یکی از جنگ آوران مشهور یونان، پارتنون را به خدای جنگجو و هدایت گر سربازان آتنا اهدا کرد و این بنا یکی از مهم ترین نماد های یونان باستان بدل شد. از سوی دیگر ، در باور یونانیان باستان، آتنا یکی از الهه های باکره و دختر زئوس است، نام گذاری پارتنون به معنای باکره هم به همین دلیل صورت گرفته است.

2safar

بر اساس اطلاعات موجود در خصوص معبد پارتنون، معابد دیگری پیش از همین معبد امروزی وجود داشته است، که به دلالیل گوناگون مانند جنگ ها و آتش سوزی ها از میان رفتند و پارتنون از حدود 5 قرن قبل میلاد مسیح تا به امروز پا برجا مانده است، این درحالی است، تخریب بخش هایی از سقف معبد و شکسته شدن برخی از ستون های نیز در حدود سال 1687 رخ داد، زمانی که در حمله ی ترکان عثمانی با اصابت یک توپ توپخانه خسارت جدید و جبران ناپذیری را به معبد وارد آورد و این در ادامه ی تخریب بخش های از معبد توسط مسیحیان بود.

2safar

اما یکی از مهمترین آسیب های معبد پارتنون به مجسمه های آتنا در این معبد بود، که امروزه به یکی از مهمترین دغدغه های چند دهه ی اخیر یونانی ها تبدیل شده است، در دوران تسلط عثمانی ها بر آتن، سفیر انگلستان در آتن لرد آلگین(Lord Elgin) دست به یکی از سرقت های باستانی مهم می زد و برخی از مجسمه های معبد به همراه آثار باستانی و بقایای ارزشمند به انگلستان می برد و که امروزه در موزه ی لندن نگهداری می شود. و دولت یونان سال هاست، که به دنبال بازگرداندن آن مجسمه های باستانی و ارزشمند به یونان است. با ما در ادامه آشنایی با معبد پارتنون همراه باشید.