جاذبه های گردشگری جهان - موزه ی ملی باستان شناسی آتن یونان - قسمت سوم

جاذبه های گردشگری جهان - موزه ی ملی باستان شناسی آتن یونان - قسمت سوم

2safar

در ادامه ی معرفی موزه ی ملی باستان شناسی آتن به مجموعه ی مجسمه ها می رسیم، مجموعه ای چشم نواز، حیرت انگیز و تماشایی از نبوغ، هنر و شکوفایی تمدنی که هنوز هم جهان شهر مجسمه های یونان باستان را در خاطر دارد و گردشگران در این موزه می توانند، برخی از مجسمه های معروف و به نام یونان باستان را از نزدیک ببینند، در این بخش ما برخی از این مجسمه ها معروف را برای شما معرفی می کنیم.

2safar

اما پیش از پرداختن به آثار فاخر و نامی موزه ی ملی باستان شناسی، آشنایی مختصر با هنر مجسمه سازی یونان باستان لذت تماشای این مجسمه را بیشتر می کند. هنر مجسمه سازی از طریق مصر و ارتباطات تجاری و مالی این دو حوزه ی تمدن وارد یونان شد و یونان توانست با ذوق و هنر نهفته در بطن تمدنی خود آن را به یکی از المان ها و هنر های خود بدل کند، تا پیش از مجسمه سازی یونان، ظرافت های ریز و جزئیات اندام، لباس ها و بخش های مختلف مجسمه پنهام می ماند، به خصوص در پنهان ماندن انحای اندام مجسمه در زیر پوشش لباس های شان، که در یونان باستان ظرافت لباس ها و پارچه ها جان دیگری به مجسمه بخشید و هنرمندان جزئیات ریز را نیز مورد توجه قرار دادند. به طور کلی در موزه ی ملی باستان شناسی آتن هم می توانید، شاهد سبک ها و تکامل هنر مجسمه سازی یونانی باشید.

2safar

مجسمه های دوره ی ابتدایی عصر یونان باستان بیشتر نماد ها مذهبی بودند و اندازه آنها غالبا کوچک بود، مجسمه های مفرغی، گلی و حتی چوبی که عناصر مذهبی و نمادین آن دوره تمدنی به شمار می آیند. در تکامل این روند، دوره ی باستانی مجسمه های یونانی با تاثیر پذیری از هنر مجسمه سازی مصر، پیش روی گردشگران قرار دارد و جسه ی مجسمه ها بزرگتر می شود و از صرف نمادین بودن به تزئینات خانه ها و معماری بنا ها تبدیل می شوند، اما هنوز هویت شاخص مجسمه های یونان باستان ایجاد نشده است. با تکامل روند هنر مجسمه سازی در یونان باستان، در موزه ی ملی باستان شناسی آتن می توانید واقع گرایی را بیشتر و بیشتر به این عرصه وارد شد، به شکلی که این آثار از نظر هنر عاطفی تر و احساسی تر به نظر می رسند و پیش درآمدی برای شکل گیری عصر هلنی بودند، عصری که آن را هنر و شکوفایی مجسمه سازی یونان باستان می توان نامید.

2safar

در این دوره ی که آثار برجسته ی از آن در موزه ی ملی باستان شناسی آتن پیش روی گردشگران قرار دارد، پرداختن به جزئیات اهمیت و شدت بیشتری به خود می گیرد و واقع گری پررنگ تری نسبت به دوره های پیشین قابل مشاهده است و خود این دوره هم به لحاظ هنری به دوره های مختلفی تقسیم می شود، اما برای گردشگرانی که مجموعه مجسمه های موزه قدم می گذارند، لذت تماشای این آثار هنری فاخر و باشکوه، فرصت کمتری برای پرداختن به جزئیات تخصصی باقی می گذارد، هرچند روند تکاملی این بخش از یونان باستان برای گردشگران و بازدید کنندگان موزه ی بسیار جذاب خواهد بود، با ما در 2safar همراه باشید تا به آثار فاخر این بخش از موزه ی باستان شناسی آتن بپردازیم.