جاذبه های گردشگری ایران - موزه مردم شناسی بوشهر - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - موزه مردم شناسی بوشهر - قسمت دوم

2safar

در ادامه ی معرفی موزه ی مردمی شناسی شهر ساحلی و زیبای بوشهر با عمارت طاهری آشنایی مختصری پیدا کردیم و ادامه ی مسیر می خواهیم با هویت امروزین این بنای تاریخی رو به رو شویم، هویتی که بخش های مهمی از هویت، فرهنگ، تاریخ و عناصر مختلف اجتماعی نواحی ساحلی اطراف بوشهر و خود شهر بوشهر را روایت می کند و به نوعی یکی از جذاب ترین مکان هایی است که گردشگران می توانند در آن درک بهترین از این شهر زیبا پیدا نمایند.

2safar

اما پیش از پرداختن به این موزه ، باید به این نکته اشاره کرد، که مردم شناسی یا انسان شناسی امروزه یک علم در جامعه شناسی به شمار می آید، به معنی مطالعه ی زندگی اجتماعی، فکری و فرهنگی انسان در دوره های مختلف تاریخی، طبیعی و اجتماعی است. به همین خاطر، این موزه های مردم شناسی نیز بر اساس یک ضرورت علمی ایجاد شده اند و که به بخش ها و المان های متعدد اجتماعی می پردازند و موزه مردم شناسی بوشهر هم بر اساس الگوی های مشخص به روایت فرهنگی و هویتی خود می پردازد.

2safar

اولین المان مهم در موزه های مردم شناسی، ساختمان موزه است، که روایت گر بخش های فرهنگی و سنتی جامعه ای است که می خواهد به گردشگران نشان دهد و عمارت طاهری هم در بر دارنده ی تمامی المان های سنت بنا ها و معماری بوشهر است، که به شکلی زیبا و فاخر ایجاد شده است. البته این انتخاب در بسیاری از شهر ایران نیز مشاهده می شود و فاخر ترین بنا های سنتی، از جمله عمارت ها و حمام ها را به موزه ی مردم شناسی تبدیل می کنند.

2safar

در موزه ی مردم شناسی شهر بوشهر، گردشگران در مسیر قرار می گیرند که به دنبال کشف فرهنگ، آداب و رسوم، اعتقادات، پوشاک، سنت های اجتماعی می پردازند، در واقع، این بخش های اجتماعی مردم بوشهر در گذشته، به صورت قسمت های مختلف به نمایش گذاشته تا بازدید کنندگان آنها از نزدیک ببینند و درک ملموس تری نسبت به آن ها داشته باشند.بنا براین در موزه ی مزدم شناسی بوشهر، یک خانه ی بوشهر به نمایش گذاشته شده، سنت های فرهنگی مختلف این مردم را روایت می کند، در گوشه ای دیگر، بخش کشاورزی، ابزار آلات و شیوه ی های آن را پیش روی گردشگران قرار داده اند و لایه های مختلف زندگی مردم از وسایل آشپزی، وسایل بافندگی و را نیز به نمایش می گذارند.

2safar

یکی از بخش های جذاب موزه ، ابزار موسیقی محلی است که در بوشهر و نواحی اطراف مرسوم بوده و گردشگران می توانند این ابزار سنتی و تماشایی را مشاهده نمایند. سنت های مختلفی مانند مراسم ازدواج هم به گردشگران نشان داده می شوند. به همین خاطر، با توجه به امکانات موجود در بوشهر و میزان توجه مسئولان به این بخش فرهنگی، لایه های مختلف اجتماعی و فرهنگی به نمایش درآمده، که برای گردشگرانی که به بوشهر آمده اندف و می خواهند در کنار تفریحات روز مره و جذابیت های توریستی این دیار، شناختی کلی از این شهر با خود داشته باشند، موزهی مردم شناسی بوشهر روایت گرد سنت ها و هویت فرهنگی گذشته و بخش های کوچکی از جامعه امروز بوشهر است. با ما در ادامه مسیر همراه باشید