جاذبه های گردشگری ایران - موزه مردم شناسی زابل سیستان و بلوچستان

جاذبه های گردشگری ایران - موزه مردم شناسی زابل سیستان و بلوچستان

2safar

در بررسی جاذبه های گردشگری شهر زابل آخرین مکانی که قصد داریم برای شما از آن بگوئیم، موزه ی مردم شناسی شهر زابل است، موزه ای که برای گردشگران جذابیت های متنوعی خواهد داشت و بخش های تاریخی و فرهنگی بسیار مهمی از نواحی زابل در طول تاریخ را روایت می کند. مهمترین ویژگی این موزه روایت تاریخی از زندگی مردمان شهر سوخته است(شهر سوخته یکی از مهمترین آثار باستانی ایران به شمار می آید که ما در ادامه ی مسیر معرفی جاذبه های گردشگری ایران، در معرفی جاذبه های نواحی مختلف ایران به آن خواهیم پرداخت). شهر سوخته یکی از قدیمی ترین شهر های ایران به شمار می آید، که بدلیل سوختن شهر و نابودی آن به همان دلیل، آن را شهر سوخته می گویند. در این شهر لایه های مختلفی از زندگی اجتماعی مردم توسط باستان شناسان در کاوش های باستانی بدست آمد و گردشگران می توانند آن لایه های باستانی را در قالب موزه مردم شناسی زابل نظاره گر باشند.

2safar

یکی از ویژگی های بارز شهر های مختلف ایران، برخورداری از تنوع فرهنگی، هویتی، قومی، مذهبی، نژادی و زبانی است، که بسیاری از این تنوع ها با هم هم پوشانی های مختلفی دارند، اما این موقعیت یک فرصت بی نظیر را برای شهر های مختلف در معرفی چنبه های اجتماعی و فرهنگی مختلف جامعه مهیا می کند، به نحوی که در قالب موزه های مردم شناسی، می توانند لایه های مختلف تاریخی، فرهنگی و اجتماعی جوامع خود را در ادورا مختلف تاریخ به نمایش بگذارند و این فرصت در یک ویترین جذاب برای گردشگران ، تماشایی خواهد بود.

2safar

موزه مردم شناسی شهر زابل هم مانند بسیاری از شهر های ایرانی در بنایی تاریخی قرار دارد، البته این بنا، نه معمای فاخری از سبک ها و المان های معماری ایرانی است و نه قدمت دور و درازی دارد. ساختمان موزه ی مردم شناسی زابل از زاویه ی دیگری دارای اهمیت است، این ساختمان بنای به جامانده ی انگلیسی ها در سیستان و بلوچستان است، نزدیکی به هندوستان بیشتر توجه انگلیسی ها را به سیستان معطوف می کرد و هم مرزی زابل با مرز های هندوستان آن روزگار ( پاکستان و افغانستان امروز) هم موقعیتی بود که انگلیسی کنسولگری خود را در این بخش از سیستان و بلوچستان دایر کردند. این بنای تاریخی طی سالیان متمادی با از دست دادن اهمیت وجودی اش متروک ماند، که در نهایت در سال 1368 به عنوان بنایی تاریخی در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت و مدتی هم به عنوان گنجینه ی موقت و نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان زابل بود ، اما با انجام مرمت و بازسازی های مختلف در دهه ی 1370 در نهایت در دهه 1380 به عنوان موزه ی مردم شناسی شهر زابل افتتاح شد.

2safar

یکی از مهمترین بخش های این موزه هم به شهر سوخته باز می گردد، اما جدا از آن گردشگران در قالب موزه ی مردم شناسی شهر زابل می توانند ماکت ها و مانکن های مختلفی را با پوشش های نواحی اطراف زابل مشاهده نمایند، که در حال انجام امورات مختلفی هستند، اموراتی که طبقات و لایه های اجتماعی زندگی مردم این بخش از سیستان و بلوچستان را در دوره های مختلف تاریخی به نمایش می گذارد و بار دیگر، این هویت متکثر ایرانی است که مانند فرشی خوش رنگ و نگار گردشگران میهمان خود می کند.

2safar