جاذبه های گردشگری جهان - موزه ملی باستان شناسی آتن یونان - قسمت پنجم

جاذبه های گردشگری جهان - موزه ملی باستان شناسی آتن یونان - قسمت پنجم

2safar

در ادامه ی بازدید از موزه ی ملی باستان شناسی شهر آتن به مجموعه ی گلدان ها و اشیای کوچک این موزه رسیدیم، که بخش وسیعی از تمدن یونان باستان و تمدن بشر را تحت پوشش خود دارد و گردشگران با آثار و بقایای بسیار فراوانی رو به رو خواهند بود که به دوره های مختلفی از تاریخ بشر تعلق دارد. به طور تقریبی می توان دامنه ی تاریخی این مجموعه از موزه را بیش از 1200 دانست، چرا که قدیمی ترین اثر موجود در این موزه به یازده قرن پیش از میلاد مسیح باز می گردد و تازه ترین اثر تاریخی هم متعلق به دوران رومی است. این بخش از موزه، بازتاب دهنده طیف وسیعی از آثار هنر و ماهیت هنری تمدن یونان است و گردشگران از تماشای آن هیجان زده خواهند بود.

2safar

یکی از مهمترین آثار متدوال در تمدن های مختلف بشری در دوران پیش از تاریخ و عصر باستان سفالینه های هستند، که یکی از بخش مهم در میان هنر های یونانی محسوب می شوند. چرا که بسیاری از اطلاعات و دستاوردهای امروز ما از تمدن یونان را از طریق نقوش، نقاشی ها و نگاره های روی سفال ها بدست آمده است و در این میان می توان هویت و هنر یونان را بر روی گلدان ها و سرامیک های این دوره ی مهم تاریخی بیشتر درک کرد.

2safar

هنگامی که وارد این مجموعه ی وسیع در موزه ی ملی باستان شناسی آتن می شوید، خود مقابل طیف وسیعی از سفالینه، گلدان ها و آثاری می بینید، که دامنه ی گسترده ای هویت یونان باستان را پیش رو شما قرار داده است. در این مجموعه آثار باقی مانده از تمدن یونان متعلق به دوره های مختلفی از تاریخ یونان از جمله عهد کلاسیک، دوران هلنی و دوره ی هندسی هستند و در قالب آنها هویت مذهبی، آئین های اعتقادی بر روی بسیاری از سفال ها و گلدان ها به نمایش گذاشته شده اند. آثار هنری این موزه، در این مجموعه بهترین راهنما برای گردشگرانی است که می خواهند تصویری نزدیک به یونان باستان را داشته باشند و گلدان ها بخش مهمی از تاریخ یونان را به خود اختصاص می دهند. و طیف بسیار متنوع و گسترده ای را شامل می شود که برای گردشگران جذاب بسیاری خواهند داشت و دیدن آنها در کنار لذت تماشای شان، مفاهیم کلان و مبهمی مانند زمان و تاریخ را برای گردشگران پررنگ تر خواهد کرد.

2safar

آخرین مجموعه ی موزه ی ملی باستان شناسی آتن، مجموعه ی آثار فلزی است، که اشیا، آثار و بقایای فلزی کوچک را در بر می گیرد و انواع مختلف از آثار هنر از مجسمه ها کوچک فلزی تا گردنبند و دست بنده های فوق العاده زیبای بر جامانده از یونان باستان را در معرض دید گرشگران قرار می دهند. به نظر موزه های تاریخ باستان، مکان هایی لوکس و یک مکان برای نشان دادن تفاخر های هویتی یک ملت است، اما هنگامی که قدم هایتان در این موزه و موزه هایی از دست دست سنگین تر کنید و آثار این مکان ها را با صبر و تامل بیشتر نگاه کنید، بسیاری از باور های تان را همان جا رها خواهید کرد، زندگی تصویر روشن تر پیدا می کند، آمدن، بودن و رفتن معنای عمیق به خود می گیرند و انسان زندگی پیچیده ای را نمی سازد و سفر و یه معنای خود نزدیک تر می شود و انسان را فراتر از زمان و مکان و بیرون از دیوار های هویتی کنار هم می نشاند. به همین خاطر، موزه های باستان شناسی تصویر دقیق تر و بهتر از انسان اند.

2safar