نیویورک از 6،684 مورد کرونا ویروس جدید و 651 کشته جدید خبر داد

23 فروردین ماه 99

براساس وب سایت این شهر ، نیویورک دارای 6،684 مورد کرونا ویروس جدید و 651 مرگ جدید است.هم اکنون این شهر در مجموع 94،409 مورد و 5429 مورد فوت داشته است.طی چند هفته گذشته ، اغلب در تعداد ایالت ها و شهرها اختلافاتی وجود داشته است. در پاسخ به این موضوع ، این شهر در وب سایت خود توضیحاتی درمورد نحوه گزارش داده ها در مورد تلفات Covid-19 در مقایسه با عملکرد ایالت نیویورک ارسال کرده است.