هاوایی تمام سواحل ایالتها را می بندد

30 فروردین ماه 99

دیوید ایگ ، رئیس دولت هاوایی دستور داد همه سواحل دولتی روز جمعه به عنوان بخشی از تلاش برای مبارزه با ویروس بسته شود.ساکنان هنوز مجاز به شنا کردن و گشت و گذار با مسافت های اجتماعی هستند ، اما نمی توانند از شن و ماسه ، پیک نیک و یا بازی روی شن استفاده کنند. Ige همچنین گفت: قایقرانی تفریحی فقط به دو نفر در هر قایق محدود می شود ، و این کشتی آبی باید حداقل 20 فوت (6 متر) فاصله داشته باشد. پیاده روی و ماهیگیری نیز به طور همزمان به دو نفر محدود می شود ، به جز اقوام که در کنار هم زندگی می کنند.قوانین جدید تا 30 آوریل اجرا می شوند.