هاوایی گارد ملی را براي کروناویروس فعال می کند

16 فروردين ماه 99

رئیس دولت دیوید ایگ روز جمعه گفت ، هاوایی چهار واحد گارد ملی را برای کمک به پاسخ كرونا ویروس ایالتی فعال کرده است.ایگ در یک کنفرانس خبری گفت: "بیش از 250 زن و مرد در وظیفه فعال دولت خواهند بود."تیپ ژنرال موسی کائووی ، جونیور گفت که گارد ملی به کارکنان مرکز عملیات اضطراری ایالتی و مدیریت انبارهایی که برای ذخیره تجهیزات پزشکی و شخصی محافظت می کنند ، کمک خواهد کرد.برخی از اعضای گارد همچنین در غربالگری فرودگاه کمک خواهند کرد ، تا اطمینان حاصل شود که افراد ورودی به ایالت 14 روزه قرنطینه اجباری هاوایی برای بازدید کنندگان رعایت می کنند.