هند پس از معیوب بودن کیت های تست سریع Covid-19 استفاده از آن را متوقف کرده است

3 اردیبهشت ماه 99

شورای تحقیقات پزشکی هند به همه ایالت ها توصیه کرده است که پس از مشخص شدن نقص برخی از کیت ها ، استفاده از کیت های تست سریع را برای دو روز دیگر متوقف کنند. این شورا تیم هایی را برای اعتبارسنجی کیت ها در حال استفاده می فرستد تا بتوانند ارزیابی کنند که کدام یک از آنها معیوب بوده و آنها را به تولید کنندگان ارائه می دهند. رامان ر گنگاخدکار ، رئیس شورا ، گفت که نمونه های مثبت نشان دهنده "تنوع بیش از حد" است و نیاز به تحقیق دارد. کیت های آزمایش سریع هفته گذشته در هند مستقر شدند. وزارت بهداشت بارها گفته است كه كیت ها باید فقط برای نظارت و تعیین روند اپیدمیولوژیك استفاده شوند. طبق اعلامیه این شورا ، هند تا 21 آوریل در کل 462،621 نمونه از 447.812 نفر را آزمایش کرده بود.