هند بیش از 12000 پرونده کل را تأیید کرده است

28 فروردین ماه 99

در هندوستان 12380 مورد کرونا ویروس تأیید شده است ، از جمله 414 کشته ، تا صبح پنجشنبه به وقت محلی.این تعداد شامل 1.489 نفر است که مرخص شده یا بهبود یافته اند.در 24 ساعت گذشته ، 941 مورد جدید Covid-19 گزارش شده است. 37 مرگ دیگر نیز گزارش شده است.از چهارشنبه شب ، در مجموع 274.599 نمونه آزمایش شده است.