با شروع بحران کروناویروس ، هنگ کنگ ممکن است برای اعتراضات گسترده تری آماده شود

2 اردیبهشت ماه 99

همه گیر کرونا ویروس بسیاری از فعالیتها از جمله اعتراضات ضد دولتی هنگ کنگ را بر حذر داشته است.اما عصبانیت در شهر از بین نرفته است ، و نه جنبش اعتراضی کاملاً خفته است ، فقط به دلیل محدودیت در تجمعات و تمایل به جلوگیری از آلودگی ، باعث متوقف شدن موقت تظاهرات گسترده شده است.درست همانطور که لایحه استرداد که اعتراضات سال گذشته را برانگیخت ، یک ضربه در بازو به جنبشی که به نظر می رسید شکست خورده بود ، داد ، حرکات اخیر پکن و پلیس هنگ کنگ نیز باعث تقویت مجدد مخالفت ها در این شهر شده است.در حالی که در طول زمستان و بهار اعتراضات کوچک و پراکنده وجود داشته است ، حتی با نگرانی های همه گیر ، یک تظاهرات بزرگ در تاریخ 1 ژوئیه می تواند اولین آزمایش بزرگ پشتیبانی عمومی جنبش اعتراض آمیز در سال جاری باشد.در تاریخ 1 ژوئیه ، تاریخ تحویل هنگ کنگ در سال 1997 از حاکمیت انگلیس به چین ، به طور سنتی روز معترض بوده است و ده‌ها هزار نفر هر سال به خیابانها می روند.امسال حضور جدی در مخالفت با دولت و ویروس می تواند نشانه ای از این باشد که هنگ کنگ برای تابستان دیگری نارضایتی دارد.