هواپیمایی آفریقای جنوبی برای نجات خود مبارزه می کند

16 آذر ماه 98

هواپیمایی آفریقای جنوبی پس از وخامت شدید وضعیت مالی خود ، قرار است در یک "استفاده تجاری" قرار گیرد.این پرچمدار برای چندین سال با ضرر و زیان درگیر بوده و اکنون به دنبال شریک سهام عدالت است ، زیرا دولت آفریقای جنوبی می خواهد مسئولیت خود را محدود کند.این شرکت هواپیمایی آخرین بار در سال 2011 سودآوری کرد.مقامات گفتند که آنها قصد داشتند یک پزشک مسئولیت حمل و نقل را بر عهده بگیرد و "عملکرد مدیریت هواپیمایی را با کمک ما انجام دهد".دولت همچنین برای جلوگیری از سقوط قریب الوقوع ، مبلغ R4 میلیارد (200 میلیون پوند) به شرکت هواپیمایی تزریق خواهد کرد.این شرکت حمل و نقل دولتی گفت: اقدام اعتصابی ماه گذشته به شدت بر وضعیت مالی آن تأثیر گذاشته است.خدمات کامل از اول دسامبر از سر گرفته شد و شرکت هواپیمایی با افزایش شش درصدی دستمزد خدمه کابین موافقت کرد.در بیانیه ای از شرکت هواپیمایی آفریقای جنوبی آمده است: "هواپیمایی آفریقای جنوبی امروز می تواند اعلام کند که هیئت مدیره SAA قطعنامه ای را برای قرار دادن شرکت در تجارت در اولین فرصت اتخاذ کرده است."هواپیمایی جنوبی آفریقای جنوبی می فهمد که این تصمیم چالش ها و عدم اطمینان های بسیاری را برای کارمندان خود به وجود می آورد.وی افزود: "این شرکت در این زمان دشوار در ارتباطات هدفمند و پشتیبانی از همه گروه های کارمند شرکت حمایت خواهد کرد."هواپیمایی جنوبی آفریقای جنوبی تلاش خواهد کرد تا یک جدول زمانی موقت جدید را اجرا کند و به زودی جزئیات را منتشر می کند.