ویتنام برای همه مسافران ورودی قرنطینه اجباری را تحمیل می کند

2 فروردین ماه ۹۹

به گفته روزنامه دولتی Chinhphu ، مسافران ورود به ویتنام به مدت 14 روز در قرنطینه خواهند بود تا از انتشار ویروس جلوگیری کنند.این اقدام در مورد اتباع ویتنامی و خارجی ها به جز افرادی که برای اهداف دیپلماتیک و "رسمی" سفر می کنند صدق می کند. از مردم خواسته می شود در محل های اقامت خود تحت نظارت مقامات محلی از خود محافظت کنند.سخنگوی ارتش روز چهارشنبه گفت: این کشور 140 منطقه قرنطینه را برای اسکان 44.718 نفر آماده کرده است.براساس آخرین اطلاعات دانشگاه جان هاپکینز ، ویتنام 91 مورد کرونا ویروس را تأیید کرده است. هیچ تلفاتی در کشور گزارش نشده است.