ویروس موجود در ریز ذرات بزاقی افراد مبتلا می تواند مدت طولانی در هوا معلق بماند

ویروس موجود در ریز ذرات بزاقی افراد مبتلا می تواند مدت طولانی در هوا معلق بماند

پر خطرترین راه منتقل شدن ویروس کووید-19 از فرد مبتلا به فرد سالم، در ارتباط بودن مستقیم می باشد. ویروس وارد بدن بیمار شده و تکثیر می شود، که از راه سرفه و عطسه او به دیگران نیز منتقل می شود. اما به تازگی محققان به این نتیجه رسیده اند که راه دیگری هم برای انتقال ویروس وجود دارد. ویروس کرونا می تواند به وسیله ریز گردهای بزاقی فرد مبتلا برای مدت زمان طولانی در هوا باقی بماند. ذرات بزرگ تر خارج شده به از طریق سرفه و عطسه به دلیل سنگین تر بودنشان یه زمین می افتند، اما زیر ذرات بزاقی همچنان در هوا معلق می مانند. کرونا اولین ویروسی است که از این طریق منتقل می شود. به این ترتیب برای مبتلا شدن به ویروس کرونا حتما لازم نیست با فرد بیمار ارتباط مستقیم داشته باشیم، بلکه تنها کافی است چند دقیقه در هوای آلوده به این ویروس حضور داشته باشیم تا از طریق دستگاه تنفسی وارد بدنمان شود. این ذرات حتی هنگام صحبت کردن مخصوصا با صدای بلند به بیرون پرتاب می شوند، اما هنوز قدرت بیماری زایی این ذرات مشخص نشده است. باز کردن در و پنجره های محل زندگی و مکانی که زمانی را در روز در آن سپری میکنید برای تهویه هوا و آلودگی احتمالی ویروس جلوگیری میکند و در فضاهای رو باز به دلیل اینکه وزن این ذرات بسیار کم است و با آرام ترین نسیم پراکنده می شوند احتمال ابتلا به ویروس بسیار کمتر است.

3 خرداد ماه 99