پاسخ گابریل ژسوس درباره نشان دادان علامت تلفن بعداز گل زدن

05 خرداد 1397

مهاجم منچستر سیتی گابریل ژسوس در پاسخ به سوالی که وقتی گل میزند چرا علامت تلفن زدن را نشان میدهد؟ گفت: به نامزدم زنگ میزنم که به خاطر پول نداشتن، رهایم کرد