پرو مرزها را می بندد و به قرنطینه اجباری می رود

۲۶ اسفند ماه ۹۸

رئیس جمهور پرو ، مارتین ویزارکارا روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری تلویزیونی ، وضعیت اضطراری را در سراسر کشور صادر کرد تا شیوع تاج ویروس را کندتر کند.ویزارکار گفت: وضعیت اضطراری 15 روز ادامه خواهد داشت. وی به مردم دستور داد تا در خانه و خود قرنطینه بمانند تا به کند شدن شیوع کوروی ویروس کمک کرده و غذای و داروی کافی را برای همه پروانی ها در این زمان بحران تضمین کنند.رئیس جمهور همچنین از بسته شدن همه مرزها خبر داد.از روز یکشنبه ، پرو دارای 71 مورد تائید شده از کروناویروس است.