تقریباً 20 درصد از نیروی کار پلیس نیویورک بیمار هستند

17 فروردين ماه 99

روز جمعه ، 6،698 عضو پلیس نیویورک که 18.5٪ از نیروی کار یکنواخت وزارت را تشکیل می دهند بیمار بودند.این گزارش می گوید ، در حال حاضر ، 1775 عضو نیرو و 260 عضو غیرنظامی برای Covid-19 مثبت اعلام شدند.یک منبع نیروی انتظامی به CNN گفت: حدود 50 عضو NYPD پس از مریضي در روز جمعه به کار خود بازگشتند.این مقام گفت: "اکنون ما دوباره موج اول را به دست می آوریم." "تا هفته آینده ، ما می توانستیم صدها نفر كاهش داشته باشيم."