چه فاصله اجتماعی مناسب است

چه فاصله اجتماعی مناسب است

جهان هنوز درگیر بیماری کروناویروس است. با گذشت زمان شناخت ما از ویروس بیشتر شده است. دانشمندان ابتدا اعلام کردند که بهتر است فاصله 2 متری رعایت شود تا از انتقال ویروس جلوگیری کرد. اما بسیاری از دانشمندان این فاصله را بسیار کم می دانستند. دانشمندان در آمریکا و بریتانیا می گویند ویروس تا 8 متر در هوا حرکت می کند و فاصله دو متری از سرایت و انتقال ویروس جلوگیری نمی کند. دانشمندان می گویند سرفه عطسه و یا داد زدن می تواند قطرک های تنفسی را تا 8 متر پراکنده کند. برای اطلاع از خبرهای 24 ساعته با 2سفر همراه باشید، و همچنین برای اطلاع از تورهای موجود با ما درتماس باشید .

6 شهریور ماه 1399