بیش از 46000 نفر در کره جنوبی در قرنطینه هستند

19 فروردین ماه 99

براساس اعلام دولت ، در حال حاضر 46.0556 نفر در این کشور در حال انجام خودکاری در کره جنوبی هستند.دولت گفت که با توجه به شیوع این بیماری در سراسر جهان ، انتظار می رود این تعداد بیشتر شود زیرا تعداد بیشتری از مردم در حال بازگشت به کشور هستند. یک مقام بهداشت امروز گفت: دولت قادر به نظارت و مدیریت افزایش پیش بینی شده است.دولت گفت که از افرادی که در حال حاضر خود را قرنطینه می کنند ، 75 نفر به دلیل نقض قوانین قرنطینه گزارش شده اند.کلیه شهروندان خارجی که به کره جنوبی وارد می شوند موظفند برای ورود به کشور ، یک برنامه تلفن هوشمند را کنترل کنند که بر حرکات آنها در طول قرنطینه نظارت داشته باشد. برای اتباع کره جنوبی اجباری نیست.دولت گفت كه حدود 60٪ از شهروندان نیز این برنامه را بارگیری كرده اند.