کره جنوبی و کرونا ویروس

4 فروردین ماه ۹۹

کره جنوبی مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها روز دوشنبه در یک خبرنامه گفت: کره جنوبی از یکشنبه 64 مورد کرونا ویروس دیگر را از یکشنبه گزارش داد که تعداد کل کشور را به 8،961 نفر رساند.این کمترین رقم روزانه است از آنجایی که موارد گزارش شده در روز در 29 فوریه به 909 رسید.تعداد کشته شدگان ملی در 111 نفر است که هفت کشته در روز یکشنبه افزود.براساس این خبر ، در میان 64 پرونده جدید ، 24 مورد از دائگو ، 14 نفر از استان گئونگی و 13 مورد از طریق غربالگری فرودگاه تأیید شده اند.