کره جنوبی به حرف کارشناسان گوش فرا داد

20 فروردین ماه 99

دکتر ترنس کالی یک محقق کمکی در انستیتوی کاتو و استاد بیوشیمی بالینی در دانشگاه باکینگهام در انگلستان است ، جایی که وی تا سال 2014 به عنوان معاون صدراعظمی مشغول به کار بود.کره جنوبی ، ایالات متحده و انگلیس همگی اولین موارد Covid-19 خود را همان زمان گزارش دادند: به ترتیب در 20 ژانویه ، 21 ژانویه و 31 ژانویه. چگونگی آشکار شدن اوضاع از آنجا ، متأسفانه برای ایالات متحده و انگلیس ، بسیار متفاوت بوده است.امروز کره جنوبی روزانه کمتر از 100 مورد جدید گزارش می کند ، انگلیس روزانه حدود 4000 مورد جدید گزارش می کند ، و ایالات متحده آمریکا حدود 30،000 مورد گزارش می کند. اما در حالی که تعداد کره جنوبی کاهش یافته است ، در ایالات متحده و انگلیس به صورت تصاعدی در حال افزایش هستند.با این وجود ، داستان موفقیت بزرگ کره جنوبی است ، و ما می دانیم که چگونه آنها این کار را کردند: آنها آزمایش کردند.در 31 دسامبر 2019 ، مقامات چینی به سازمان بهداشت جهانی اطلاع دادند كه پنومونی ناشناخته را شناسایی كرده اند و در 10 ژانویه با سرعت چشمگیر ، پروفسور ژانگ یونگژن از دانشگاه فودان ، شانگهای ، دنباله RNA ویروس را منتشر كرد که می تواند به عنوان پایه آزمایش تشخیصی مورد استفاده قرار گیرد.تا 4 فوریه ، Kogene Biotech از سئول نه تنها یک کیت تست تولید نکرد بلکه بلکه آن را در مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های کره تأیید کرده بود. و تا 10 فوریه ، یافته های خود را در مورد 2،776 نفر اول آزمایش شده گزارش می داد.در آن زمان ، فقط 27 مورد تأیید شده در کره جنوبی وجود داشت ، بنابراین - در یک تظاهرات چشمگیر سرعت دیگر مقامات کره جنوبی هرکدام از آنها را آزمایش کردند و از همه مهمتر ، کسانی را که مثبت تست می کردند و مانیتور می شدند ، جدا می کردند.با این وجود ، در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر ، عدم وجود کیت های آزمایش ، شناسایی و منزوی کردن افراد را ممنوع کرده است ، بنابراین به جای آن ، مجبور به بسته شدن کل جمعیت ها و اقتصادهای کل هستیم. برای مقایسه ، کره جنوبی از این سرنوشت تا حدودی ناشی از پاسخ دولت و بخشی از واکنش سریع صنعت بیوتکنولوژی خود شده است.