کره جنوبی 53 مورد جدید را گزارش کرده است

20 فروردین ماه 99

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های این کشور (KCDC) روز چهارشنبه اعلام کرد ، کره جنوبی از روز سه شنبه 53 مورد جدید از بیماری کروناویروس را از روز سه شنبه گزارش داد که در کل کشور به 10 هزار و 384 نفر رسیده است.این اعداد دو روز متوالی دنبال می شوند که تعداد موارد به زیر 50 کاهش یافته است.اکنون شمار تلفات ملی 200 نفر است.تاکنون کره جنوبی بیش از 450،000 نفر را آزمایش کرده است.