گزارش سنگاپور در میان موج دوم عفونت های وارداتی ، 233 مورد کروناویروس جدید دارد

25 فروردین ماه 99

امروز 233 مورد coronavirus دیگر توسط وزارت بهداشت سنگاپور گزارش شده است که تعداد ملی این کشور به 2.532 مورد رسیده است.وزارت امور خارجه گفت كه پرونده های جدید همه به صورت محلی منتقل می شوند. دور دوم عفونتها پس از موجی از موارد وارداتی توسط افرادی که از اروپا و آمریکا باز می گردند به سنگاپور آورده شده است.شصت و شش مورد به هفت خوشه موجود یا موارد شناخته شده مرتبط است ، در حالی که 167 مورد در حال ردیابی مخاطب هستند.پنج شنبه گذشته ، سنگاپور گزارش 287 مورد جدید بزرگترین افزایش یک روزه این کشور از زمان شروع شیوع ثبت کرد.طبق گفته لارنس وونگ ، رئیس كاری چند وزارتخانه ، دولت سنگاپور كارگران مهاجر را به اردوگاه های نظامی و هتل های شناور منتقل كرده است.از روز یکشنبه ، تعداد کشته شدگان هشت نفر است. وزارت بهداشت گفت ، حدود 560 بیمار بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده اند.