چین 10 مورد کروناویروس جدید گزارش کرده است

4 اردیبهشت ماه 99

طبق گزارش کمیسیون بهداشت ملی این کشور ، چین 10 مورد تائید شده مبتلا شده را تا پایان چهارشنبه اعلام کرد. از میان موارد جدید ، شش مورد از خارج وارد شده و چهار مورد نیز از طریق محلی بوده است. روز چهارشنبه هیچ تلفات جدید مربوط به Covid-19 گزارش نشده است و آمار کشته ها چین بدون تغییر در 4632 است.در حال حاضر چین به طور رسمی 82،798 مورد از ویروس جدید کرونا گزارش کرده است. براساس این کمیسیون بهداشت ، از کل پرونده ها ، 77207 بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده اند.