سنگاپور در حال حاضر بیش از 5000 مورد کرونا ویروس دارد

30 فروردین ماه 99

طبق گزارش وزارت بهداشت كشور ، پس از گزارش 623 مورد دیگر در روز جمعه ، تعداد كل عفونت های تائید شده توسط کرونا ویروسی در سنگاپور به 5000 نفر رسیده است.سنگاپور پس از موج دوم عفونت هایی که از دیگر مناطق جهان بازگردانده شده است ، رشد سریع در موارد را تجربه کرده است.براساس اعلام دولت ، اکنون حداقل 5،050 عفونت و 11 مرگ و میر در اثر ویروس وجود دارد.فقط یکی از موارد جدید در روز جمعه یک عفونت وارداتی بود که نشان داد این بیماری اکنون در جامعه رواج دارد.وزارت بهداشت در بیانیه مطبوعاتی گفت: "ما به ویژه نگران هستیم که پیوند دادن پرونده های جدید و شناسایی منبع عفونت به طور فزاینده ای دشوار باشد."وی ادامه داد: در حقیقت ، تعداد موارد غیرقانونی در جامعه اندکی افزایش یافته است ، از میانگین 19 مورد در روز در هفته قبل ، به طور متوسط 22 مورد در روز در هفته گذشته.این وزارتخانه گفت که از میان پرونده های جدید گزارش شده ، 558 کارگر خارجی هستند که در خوابگاه ها ساکن هستند.هفته گذشته ، سنگاپور اعلام كرد كه كارگران خارجی را به سمت شرایط زندگی جایگزین مانند اردوگاه های نظامی و آپارتمان های خالی دولت در میان سنگرها در پرونده ها سوق می دهد.