کروناویروس پاکستان طی دو روز سه برابر می شود

۲۷ اسفند ماه ۹۸

امروز پاکستان گزارش داد كه این كشور 184 مورد كرونا ویروس دارد بیش از سه برابر تعداد گزارش شده فقط دو روز پیش.روز یکشنبه ، آمار ملی 53 مورد بود. و درست روز قبل از آن ، 28 بود.بسیاری از موارد تازه گزارش شده از طرف زائرانی آمده است که پس از دو هفته قبل در قرنطینه شدن در مرزهای ایران و پاکستان ، در خانه خود مورد آزمایش قرار گرفتند.پاکستان مدارس ، سینما ها و دادگاه ها را تعطیل کرده است ، اما حمل و نقل عمومی و مکانهای تجاری هنوز عمدتاً عملیاتی هستند. روز جمعه ، پاکستان نیز مرزهای خود با ایران و افغانستان را بست.