کلمات و عبارات مفید روسی

کلمات و عبارات مفید روسی

چطور سوال درست بپرسید

کتابچه ی راهنمای لغت و اصلاحات کوتاه

برای برقراری ارتباط دانستن کلمات ابتدایی زبان کشور مقصد به شما کمک بسیاری می کند. روسیه به عنوان میزبان جام جهانی از زبانی پیچیده دارد که یاد گیری آن نیز دشوار است. از این رو،2safar کلمات ابتدائی و اولیه مورد نیازتان را به شما آموزش خواهد داد.

2safar

در بخش اول اعداد 1 تا ده را به زبان روسی معرفی می کنیم:

• 1 - [odin]–один

• 2 - [dva] - два

• 3 - [tri] - три

• 4 - [chetyri] - четыре

• 5 - [pyat'] - пять

• 6 - [shest'] -шесть

• 7 - [sem']- семь

• 8 - [vosem'] -восемь

• 9 - [devyat'] - девять

• 10 - [desyat']- десять

در بخش دوم کلمات مورد نیاز، پرکاربرد و ابتدائی در زبان روسی را برای شما عنوان می کنیم:

2safar

- سلام ! به زبان روسی Здравствуйтеو تلفظ آن با حروف لاتین zdrastvuite است.

- خدا حافظ! به زبان روسی До свидания و تلفظ آن با حروف لاتین da svidania می باشد.

- متشکرم! Спасибо و تلفظ آن spasiba می باشد

- لطفا! در زبان روسی Пожалуйста خوانده می شود و تلفظ آن pazhalusta می باشد.

- عبارت، اسم شما چیست؟ را به زبان روسی Каквасзовут? می گویند که تلفظ آن Kak vas zovut? است.

- برای معرفی خود از عبارت، اسم من ... است، استفاده می شود، که در زبان روسی Менязовут ... می باشد و تلفظ آن نیز Menyazovut ... است.

- عبارت ورود و خروج هم باتلفظ لاتین vkhod/vykhod ادا می شود و به صورت نوشتاری هم вход/выход می باشند.

- اصطلاح لطفا به من کمک کنید هم به زبان روسی به شکل Пожалуйста, помогитемне نوشته و به صورت Pazhalustapomogitemne خوانده می شود.

- اصلاح پرکاربرد سوالی ، آیا می توانم از شما بپرسم ؟در زبان روسی ، Могу я васспросить? نوشته و به صورت تلفظ حروف لاتین، Moguya vas sprosit? خوانده می شود.

- عبارت، من موافق نیستم ، در زبان روسی با تلفظ Ya ne soglasen گفته می شود و به شکل Я несогласен نیز نوشته می شود.

- عبارت سوالی، چطور می توانم به ایستگاه قطار/مترو/استادیوم/ بار/ موزه/ هتل بروم؟ در زبان روسی Какпройти к вокзалу / метро / стадиону / бару / музею / гостинице? است که تلفظ آن نیز Kakproiti k vokzalu /metro /stadionu /baru /muzeyu /gostinitse? می باشد.

- کلمه ی، مستقیم ، هم در روسی Прямо نوشته می شود و pryamo خوانده می شود

- راست در زبان روسی Направо که napravo گفته می شود.

- چپ هم Налево نوشته و nalevo کفته می شود.

- اتوبوس به زبان روسی avtobus گفته و به صورت Автобус نوشته می شود.

- قطار نیز Поезд نوشته و با تلفظ poezd بیان می شود.

- مترو در زبان روسی Метро است که مانند تلفظ انگلیسی metro گفته می شود.

- تاکسی ، در زبان روسی Такси نوشته می شود و به صورت taksi تلفظ می شود.

- کلمه پلیس در زبان روسی Полиция است که politsiya خوانده می شود.

- عبارت، من پاسپورتم را در هتل فراموش کرده ام ، را می توانید به زبان روسی Я забылпаспорт в гостинице بنویسید و که تلفظ نیز Yazabylpasport v gostinitse می باشد.

- اصطلاح ، این چقدر؟ در زبان روسی Сколькоэтостоит? است که Skolkoetostoit? بیان می شود.

- مترادف عبارت، آیا کارت اعتباری قبول می کنید ؟ ، در زبان روسی Выпринимаетекредитныекарты? است که با تلفظ Vi prinimaetekreditniyekarty? بیان می شود.

- اصطلاح، من نمی توانم روسی صحبت کنم ! را می توانید به زبان روسی Я неговорюпо-русски بگویید که تلفظ آن هم Ya ne govoryupo-russki می باشد.

- عبارت سوالی ، آیا می توانید انگلیسی صحبت کنید؟ در زبان روسی Выговоритепо-английски? است که تلفظ آن هم Vygovoritepo-angliyski? است.

- سوال، پسورد وای فای چیست ؟ هم در زبان روسی Какой у васпарольот Wi-Fi? است که می توانید با تلفظ Kakoy u vas parolotvay-fai? آن را بگویید.

2safar