احیای تالاب هامون و کمک 10 میلیون یورویی

احیای تالاب هامون و کمک 10 میلیون یورویی

مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب های محیط زیست ایران گفت برنامه مدیریت زیست بومی تالاب هامون آماده شده است و مجمع بین المللی از جمله اتحادیه اروپا 10 میلیون یوروو برای اجرای این طرح کمک می کند. مسعود باقرزاده کریمی گفت : برنامه ای مدیریتی برای تالاب هامون در نظر گرفه شده است اما این تالاب مرزی است و 90 درصد از حوضه آبخیز آن در کشور افغانستان قرار دارد. برای همین برنامه آن با سایر تالاب ها متفاوت است. در ادامه آقای باقرزاده کریمی گفت برای مدیریت تالاب هامون اول باید برای آن قسمت از تالاب که داخل ایران است برنامه ریزی کنیم و بعد شرایط را برای مذاکرات منطقه ای فراهم کنیم. مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب های محیط زیست آقای باقرزاده کریمی همچنین گفته سال ها پیش با افغانستان توافق شد که سالانه 820 میلیون متر مکعب حق آبه هامون را در ایران پرداخت کند. برای اطلاع از خبرهای 24 ساعته با 2سفر همراه باشید، و همچنین برای اطلاع از تورهای موجود با ما درتماس باشید .

2 مهر ماه 1399