کوبا پزشکان را به آفریقای جنوبی می فرستد

7 اردیبهشت ماه 99

کوبا روز شنبه 216 نفر از کارمندان مراقبت های بهداشتی را به آفریقای جنوبی اعزام کرد ، بیش از 20 تیپ پزشکی که برای مبارزه با بیماری کرونا ویروس به سراسر جهان اعزام کرده است. این کشور تحت رهبری کمونیست حدود 1200 کارگر مراقبت های بهداشتی را عمدتاً به کشورهای آسیب پذیر آفریقایی و کارائیب اعزام کرده است ،این کشو به کشورهای ثروتمند اروپایی مانند ایتالیا نیز رسیده است که به ویژه در اثر کرونا ویروس آسیب دیده اند. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا از كشورها خواسته است كه مأموریتهای پزشکی كوبا را به اتهام كارگران خود بهره برداری می كنند ، قبول نكنند ، كه هاوانا انكار می كند. اما از آنجا که سیستم های بهداشت و درمان بیش از حد از این کمک استقبال کرده اند ، این تماس ها عمدتاً بی توجه بوده است. کوبا که یکی از بیشترین تعداد سرانه پزشکان در جهان را به خود اختصاص داده است و به دلیل تمرکز بر روی پیشگیری ، مراقبت های بهداشتی اولیه جامعه محور و آمادگی برای مبارزه با همه گیری مشهور است.