جاذبه های گردشگری ایران - کوه خواجه زابل سیستان و بلوچستان - قسمت پنجم

جاذبه های گردشگری ایران - کوه خواجه زابل سیستان و بلوچستان - قسمت پنجم

2safar

در ادامه ی معرفی جاذبه های گردشگری کوه خواجه به آرامگاه خواجه غلطان می رسیم. مقبره ی خواجه غلطان در بلند در ترین قسمت کوه خواجه قرار گرفته است، بنای خشتی که با خشت و گل ساخته شده و در عین سادگی دارای نمای زیبایی است، ایوان بلند این مقبره یکی از مشخصه های معماری آن به شمار می آید و در ورودی این مقبره با سک تاق قوسی ساخته شده است. نکته جال در خصوص این مقبره ی طول قبر خواجه غلطان است که در حدود هفت متر می باشدو پارچه ی سبزی نیز بر روی آن کشیده اند. این مقبره به عنوان یک زیارتگاه شناخته می شود و بسیاری از مردن محلی برای زیارت خواجه غلطان به بالای کوه خواجه می آیند و برای آنها سکوهایی نیز در اطراف مقبره ساخته اند. برخی از مردم منطقه بر این باورند که خواجه غلطان برادر حضرت دانیال نبی( پیش تر 2safar در معرفی جاذبه های گردشگری خوزستان و شهر شوش به معرفی آرامگاه دانیال نبی پرداخته است) است. با این حال متاسفانه تبدیل شدن آرامگاه خواجه غلطان به بسیاری از بنا های تاریخی و باستانی کوه خواجه آسیب های جدی وارد کرد به نحوی که در این مجموعه تاریخی و باستانی ما شاهد ارامگاه های تخریب شده ی بسیاری هستیم.

2safar

برخی از آرمگاه های تخریب شده ی کوه خواجه بناهایی هستن که با خشت، گل ، آجر و سنگ ساخته شده اند و برخی از آنها هم دارای سقف های گنبدی شکل می باشند. یکی از انواع گور هایی که در کوه خواجه قرار دارند، گورهایی هستند که باسنگ های نامنظم پوشیده شده اند. این نوع گور ها را در نواحی جنوب شرقی ایران در مناطق مختلف دیده می شود و در کوه خواجه هم گردشگران می توانند این شکل از قبر ها را مشاهده کنند.

2safar

در این مدل از گورها، پس از قرار دادن جسد در گور دهانه ی قبر را با سنگ می بستند که شکلی نامنظم به خود می گرفت. شکل دیگری از گور های کوه خواجه به صورت سنگ چین های منظمی است که در نزدیکی خواجه غلطان و خواجه مهدی قابل مشاهده است. این گور های سنگ چین شده ی منظم با ملات گل ساخته شده اند و ارتفاع کوتاهی از زمین دارند. اغلب این قبر ها سقفی قوس دارند. در برخی از این گور ها سقف ها به صورت جناقی ساخته می شدند و اجساد در داخل اتاقک ها قرار می گرفتند و دهانه ی اتاقک با خشت و گل پوشانده می شدند. مردم محلی سیستان به این قبر ها تیرگ می گویند.

2safar

یکی از دیدنی ترین بخش های مناطق باستانی و تاریخی نحوه تدفین اجساد است، که با توجه به تنوع قومی و فرهنگی ایران گردشگران می توانند در کوه خواجه چندین شکل از تدفین را ببینند. قرار گرفتن در بالای خاک و شکل اتاقک های خشتی کم نظیر ترین قبر هایی هستند که در کوه خواجه پیش روی شما قرار دارد. از این رو، ما تلاش کردیم، تا به طور کامل به این بخش از آثار تاریخی و باستانی کوه خواجه به پردازیم، اما هنوز سفر ما در این محوطه ی تاریخی به اتمام نرسیده با ما در ادامه ی این مسیر همراه باشید.

2safar