گاتویک اتصالات شانگهای را با پرواز جدید ایر چین تقویت می کند

12 آبان ماه 98

گاتویک به عنوان فرودگاه اروپا از سفر مسقیم به شانگهای چین رونمایی کرده است.این رشد جدید هیجان انگیز به لطف یک سرویس کاملاً جدید Air China است که مستقیماً به داخل شهر پرواز می کند.از روز شنبه ، چهار بار در هفته از گاتویک به چین پرواز می کند.علاوه بر این ، شرکت هواپیمایی چین شرقی پروازهای مستقیم خود را از گاتویک به شانگهای ، از سه بار در هفته به خدمات روزانه در زمستان امسال ، افزایش می دهد.در این فصل زمستانی گاتویک بیش از گذشته صندلی های مسافری بیشتری را به شانگهای ارائه خواهد داد، زیرا این فرودگاه نقش خود را در ارائه تقاضای مسافران چینی که مایل به سفر به انگلستان هستند ایفا می کند همچنین بازدیدکنندگان از انگلیس به چین تا 32 درصد از سال قبل افزایش داشته است.اخبار گاتویک پیرامون انتظارات وزارت حمل و نقل مبنی بر اینكه چین تا بزرگترین بازار حمل و نقل هوایی جهان تا اوایل سال 2022 قرار گرفته است ، دنبال می شود.کل هزینه گردشگران چینی در انگلیس 759 میلیون پوند محاسبه شده است که 35 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.چین ششمین بازار صادراتی انگلستان با 23.1 میلیارد پوند کالا سالانه به چین است.به طور مشابه ، چین چهارمین منبع واردات انگلیس است که 45.4 میلیارد پوند کالای وارد شده به انگلستان را شامل می شود.ما خوشحالیم که بیشتر مسافران چینی فرصتی برای تجربه انگلستان دارند.