جاذبه های گردشگری ایران - بازار سنتی استان سمنان - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - بازار سنتی استان سمنان - قسمت دوم

2safar

در ادامه ی آشنایی با بازار سنتی یا همان بازار بزرگ سمنان قدم به مسیر و راسته های این بازار می گذاریم و به بازار های مختلف این مجموعه ی تاریخی و جذاب می رویم. بازار بزرگ سمنان از سه بازار اصلی تشکیل می شود، بازار هایی در ادامه ی یکدیگر ساخته شده اند و به واسطه ی موقعیت های جغرافیایی نام گذاری شدند، البته با توسعه شهر نشینی و احداث خیابان ها و مسیر های مختلف، بخش هایی از بازار سنتی سمنان از هم جدا افتادند اما همچنان به عنوان یک مجموعه سنتی و زیبا میزبان گردشگران و میهمانان این شهر تاریخی هستند، همان طور که پیش تر هم گفتیم، بازار سنتی سمنان همچنان کارکرد اقتصادی و تاریخی اش را حفظ کرده و قلب تجاری و مالی شهر به شمار می آید.

2safar

بازار سنتی از سه بازار شمالی، جنوبی و شیخ علاءالدوله تشکیل می شود که با هم به این سه بازار تاریخی و تماشایی می رویم و با بخش های مختلف و تاریخی آن آشنا خواهیم شد. بلند ترین قسمت بازار، بازار شمالی است، که در حدود یک و نیم کیلومتر فضای سنتی این بازار ادامه پیدا کرده است، در گذشته این بازار را راسته بازار و بازار بالا می نامیدند. برای رفتن به بازار شمالی می توانید از خیابان امام خمینی خود را به این بازار برسانید، راسته بازار یکی از قدیمی ترین بخش های بازار سنتی سمنان به شمار می آید، که از مسیر تقاطع خیابان های نظامی و یغما نیز می توانید خود را در راسته بازار ببینید، البته خیابان یغما امروزه به شهدا تغییر نام داده است. یکی از جذاب ترین بخش های این بازار طولانی بودن این بازار است، البته بخش ها و قسمت های تاریخی مختلفی نیز در این بازار وجود دارد که بخشی از هویت تاریخی سمنان به شمار می آیند. راسته بازار قدیمی و بازار شمالی امروز، در حدود 254 مغازه دارد که مجموعه ای بزرگ برای یک بازار سنتی محسوب می شود، اما این همه ی داستان این بازار نیست، 3 حمام قدیمی، 5 مسجد، 4 کارونسرا بخش هایی از این مجموعه ی از بازار سنتی سمنان می باشد، که متاسفانه بخش هایی از این بازار از جمله کارونسرا ها به مخروبه های ویران تبدیل شده اند.

2safar

همان طور که پیش تر هم گفتیم،بازار های سنتی تنها یک مجموعه ی اقتصادی نبوده و نیستند، بلکه لایه های مختلفی از زندگی اجتماعی مردم در گذر تاریخ را تحت پوشش خود قرار می دادند، حمام ها به عنوان بخش بهداشتی و سلامت مردم دارای نقش های اجتماعی مهمی بودند که در درون بازار قرار می گرفتند و راسته بازار یا همان بازار شمالی یکی از این بازار ها بود، اما وقتی در بازار شمالی به تکیه ی ناسار می رسیم، عمق حضور مردم و تاثیر بازار های سنتی در زندگی فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی مردم پررنگ تر می شود، چرا که تکیه ها به عنوان محل عزاداری های آئینی شیعیان، اهمیت بسیار زیادی داشته و دارند و قرار گرفتن این تکیه در بازار شمالی جایگاه مهم این راسته را در زندگی تاریخی مردم سمنان بیشتر نشان می دهد. بازار شمالی با برخورداری از گوشه ها و هنر های زیبای معماری ایرانی شکوه و زیبایی بیشتری پیدا کرده، که این مهم هم نقش پررنگ این راسته را نشان می دهد.

2safar