جاذبه های گردشگری ایران - عمارت مفخم بجنورد - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - عمارت مفخم بجنورد - قسمت دوم

2safar

هنگامی که پس از عمارت آئینه خانه به عمارت مفخم می رسید، با بنایی بسیار آراسته رو به رو هستید، بنایی که مانند دیگر آثار زیبا و ماندگار در معماری ایرانی مجموعه ی زیبا از هنر های متعدد ایرانی است. شما تنا با یک سبک و یک شکل از هنر های معماری رو به نخواهید بود، بلکه مجموعه ای فاخر از هنر های معماری پیش روی تان قرار دارد. در اواین نگاه، ساختمانی زیبا با ستون ها و طاق هایی خوش رنگ به چشم تان می خورد، که مهمترین مشخصه اش، تناسب، تقارن و هماهنگی زیبایی است که صورتی زیبا، پیش روی تان نشسته و ناخود آگاه خود را به سوی او خواهید دید. در نمای کلی عمارت فخم ساختمان دو طبقه با ایوان های ستون دار در هر طبقه پیش روی تان ایستاده، تصویری ماندگار از خانه های ایرانی با ستون ها طاق های کاشی شده، ستون های طبقه اول و هم کفت به لحاظ تعداد اندازه اند، اما در ساخت و شکل دارای تفاوت می باشند، طاق ها و قوس های میان ستون هاهم به همان صورت با اندک تفاوت هایی درست در ردیف و بالای یکدیگر ایستاده اند.

2safar

در هر ایوان در حدود 9 ستون قرار دارد، چه در ایوان بالا و چه در ایوان پایین دست، اما در ایوان بالا 9 طاق ساخته شده که 4 طاق در یک سمت و 4 طاق دیگر در سمت دیگر تعبیه شده اند و یک طاق بزرگ تر درست در میانه ی ایوان طبقه ی اول به صورت شاه نشین، شکوه بیشتری به عمارت و نمای اصلی بنا می بخشد. این طاق مرکزی به اندازه ی دو طاق در طبقه ی همکف است و ارتفاع بیشتری نسبت به دیگر طاق ها هم ردیف خود در طبقه ی اول دارد، ستن های کناری این طاق مرکزی ارتفاعشان یک اندازه با تمان ستون های این ایوان است، اما طاق آن بلند تر گرفته شده و به یک سقف شیروانی مانند ختم می شود، بهد نظر می رسد این بخش از عمارت که اصلی ترین شاخصه ی نمای بناست، برگرفته از معماری اروپایی است که با کاشی کاری های زیبای ایرانی آراسته شده اند.

2safar

ستون های طبقه بالا، کاشی کاری شده اند، کاشی های متنوع، رنگارنگ که در هر ستون با طرحی مختلف نمایی بسیار زیبا به خود گرفته اند، در نگاه اول مانند یک اثر همسان هستند اما هر ستون نسب به ستون کنار دستی اش طرحی متفاوت به خود دارد، درست مانند لباس های سنتی و بومی زنان اوقان مختلف ایرانی، که در رنگ ها و طرح مختلف از یک هارمونی زیبا برخوردار می باشند، ستون ها هم در کنار هم مانند لباس هایی آراسته، دارای تنوع طرح و شکل هستند با رنگ های نزدیک به هم اما متفاوت، نکته ی جالب در خصوص این ستون ها تقارن میان ترکیب و طرح کاشی های ستون های کناری است، که به شدت به فضا و محیط عمارت رنگ، انرژی و زیبایی بخشیده است. این تنوع، دست هنرمندان و معماران این بنا را باز گذاشته است، ستون های هر کدام به عرصه هنرنمایی و وسعت هنری معماری ایرانی تبدیل شده اند و گردشگران هم محو تماشایی زیبایی بکار رفته در این اثر خواهند شد. با ما در این مسیر همراه بمانید.

2safar