جاذبه های گردشگری ایران - دروازه ی ارگ استان سمنان - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - دروازه ی ارگ استان سمنان - قسمت اول

2safar

همه ی ما در شهر ها مختلفی که به دنیا آمده ایم، زندگی کرده ایم و در سفر هایی که به دیگر شهر هایی ایران داشته ایم، حافظه تاریخی ما با عناصر مشابهی در شهر مختلف گره خورده از مساجد تاریخی و به نام گرفته تا بازار های سنتی و هویتی ایرانی که در شهر های قدیمی و مهم ایرانی دارای نقش های مختلفی بوده و هستند. در ادامه ی این موضوع در بسیاری از شهر های قدیمی با مکان هایی به نام ارگ رو به رو شده اید و تاحدود در ناخودگاه شما با این عنصر هویتی و فرهنگی ارتباط برقرار می کنید ، البته ارگ های شهر قدیمی امروزه عناصر نمادین و هویت سازی هستند و دیگر آن کاربرد نزدیک معنای ارگ به معنای برج و باروی شهر را ندارند و در سفر ما به شهر های مختلف ایران ، با جاذبه های مختلفی آشنا شده اید، که ارگ های باقی مانده همیشه یکی از مقصد ها ما در آن شهر ها است.

2safar

در گذشته به دلایل مختلف که مهمترین آن بحث های امنیتی بوده، مکانی با عنوان ارگ حکومت برای حاکمان می ساختند و در هنگام حمله متجاوزان به شهر، مردم به این مکان های پناه می بردند و به نوعی دارای نقش حمایتی و امنیتی برای شهر ها داشتند اما با گذشت زمان تغییراتی که رد شکل و ساختار های مختلف حکومتی رخ داد، ارگ ها با گذشت زمان دچار آسیب شدند و موضوعیت کاربردی خود را از دست دادند و برای مدتی کاملا فراموش شده و در این بین بسیاری از این ارگ ها در شهر های مختلف ، متاسفانه از میان رفتند و امروزه اندک ارگ های قدیمی را می توان در شهر های ایران مشاهده کرد. که البته عدم آگاهی و عدم مسئولیت مسئولان و شهروندان در این موضوع بسیار پررنگ است.

2safar

اما به آرامی ارگ های باقی مانده که با ساختار مستحکم و زیبا ساخته شده بود، به بخشی از هویت شهری و هویت تاریخی شهر ها بدل شدند، به روی کارت پستال های ساخته شده برای شهرها رفتند و به نماد شهری بسیاری از شهر های ایران بدل شدند. در شهر سمنان هم با توجه به ساختاری تاریخی این شهر ارگی تاریخی وجود داشته که امروزه تنها از آن بنا یک دروازه به جای مانده است که می خواهیم این بار در 2safar به سراغ این بقایایی تاریخی ارگ سمنان برویم و از دیدن آن با شما لذت ببریم.

2safar

از آن ارگ تاریخی ، دروازه ای برجامانده که به نام دروازه ی ارگ سمنان شناخته می شود، این دروازه اثری متعلق به دوران قاجاریه است با ساختاری زیبا، معماری فاخر و نمایی باشکوه برای دهه ها نماد شهری سمنان به شمار می رفت و مردم دیگر شهر های ایران، سمنان را با تصویری که از این دروازه تاریخی دیده بودند و می شناختند. امروزه برای دیدن این دروزاه باید به میدان ارگ رفت، سازه ای که در گذشته دروزاه ی این شهر قلمداد می شد، امروزه در میانه ی میدانی به همان نام قرار دارد و گردشگران شهر سمنان بدون شک یکی از مقصد های سفرشان دیدن و انداختن عکس در کنار این سازه ی تاریخی خواهد بود، سازه ای که بخشی از خاطرات جمعی مردم سمنان را تشکیل می دهد و همان طور که گفتیم تکه ای هویت تاریخی این شهر است.