جاذبه های گردشگری ایران - بازار سنتی استان سمنان - قسمت سوم

جاذبه های گردشگری ایران - بازار سنتی استان سمنان - قسمت سوم

2safar

در ادامه ی معرفی بازار سنتی سمنان به بخش بازار شمالی را به طور مختصر معرفی کردیم اما در ادامه ی آشنایی با این بازار می خواهیم گوشه هایی از معماری این بازار را برای شما معرفی کنیم. مهمترین بخش های معماری بازار شمالی سردر شمالی و جنوبی این بازار است، که با کاشی های لاحوردی اش، نمای بسیار زیبایی دارند و به نوعی بخش های مهمی از هویت معماری و تاریخی کل بازار سنتی سمنان به شمار می آیند، کتیبه های کاشی شده ی بازار چنان زیبا هستند که بسیاری این بازار را کل بازار سنتی این شهر تصور می کنند، در حالی این تنها بخشی از بازار بزرگ و سنتی سمنان به شمار می آید. از دیگر المان های معماری این بازار شمالی می توانیم، به سقف و طاق های ضربی این بازار اشاره کنیم، که مانند بسیاری از بازار های سنتی ساخته شده اند، طاق هایی که زیبایی که به عنوان یکی از مهمترین المان های معماری ایرانی در بازار های سنتی ایرانی بر روی طاق های جناغی سوار می شوند.

2safar

در بازار شمالی به سبک معماری دیگر بازار های ایرانی، نور در خدمت معماری قرار گرفته طاق ها به صورت بسیار زیبایی به منفذ نوری در بالای طاق ختم می شوند. این منفذ های که پنجره های شیشه ای هستند، کاربرد اصلی شان، انتقال نور به فضای داخلی بازار است، اما شکل و هارمونی این فضای بکار گیری نور را در خدمت معماری این فضا قرار داده، نور با تابش اش، زیبایی طاق ها و قوس های بازار را دو چندان می کنند، که این یکی از هنر های معماری ایرانی است، از دیگر کاربرد های این پنجره ها در بازار های سنتی از جمله بازار سنتی سمنان هم تهویه و تنظیم هواست، در فصل های گرم ها، هوای خنک و مطبوع این بازار پناه گاه مسافران، رهگذران و گردشگران است و در فصل های سرد هم گرمی دلنشین بازار های سنتی از جمله بازار شمالی بسیاری را به این بخش می کشاند و تمامی این امتیاز ها و کاربرد ها از مهمترین مشخصه های بازار شمالی بازار بزرگ سمنان است.

2safar

در امتداد بازار شمالی، یک بازار دیگر نیز قرار گرفته، که آن را بازار جنوبی می نامند، البته با نام های بازار پایین و بازار کوچک هم در میان سمنانی ها معروف است، این بازار با طول 200 متری اش یک راسته ی محدود است که به دلیل نزدیکی به امام زاده یحیی بن موسی ، بازار حضرت نیز نامیده می شود. گردشگرانی که به این بازار می روند، می توانند 50 مغازه را در این بازار ببنید، معماری و ساختار این بخش از بازار سنتی سمنان هم مانند بازار شمالی است، به نوعی در ادامه ی این بازار ساخته شده و از خیابان امام خمینی این بازر شروع می شود.

2safar

تکیه پهنه، یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری بازار سنتی است که در بازار جنوبی قرار گرفته و گردشگران می توانند فضای این بازار سنتی جذاب را در راسته یا همان بازار جنوبی دنبال کنند. طاق ها، قوس ها، پنجره های شیشه ای و مغازه های این بازار با بافت زیبا و سنتی اش، از جمله جذابیت هایی است که گردشگران در بازار سنتی پیش روی شان قرار دارد.