جاذبه های گردشگری ایران - عمارت باغ امیر استان سمنان - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - عمارت باغ امیر استان سمنان - قسمت اول

2safar

در شهر های مختلف ایران خانه های ایرانی بخش مهمی از هویت، فرهنگ و تاریخی این سرزمین را با خود به همراه دارند و در کنار این ها، هنر و ذوق تاریخی و تمدنی ایرانی را نیز می توان در لابه لای سنگ ها و ستون های این خانه ها مشاهده کرد و امروزه با وجود دیرینگی و کهنگی این خانه های تاریخی، همچنان مأمن گرم و امیدبخشی برای فرهنگ و تاریخ این سرزمین محسوب می شوند. در شهر سمنان این بار به سراغ یکی از این خانه های تاریخی رفته ایم و قصد داریم در کنار هم با یان بنای تاریخی و زیبا آشنا شویم.

2safar

عمارتِ باغ امیر، در شهر سمنان یکی از بنا های تاریخی مشهور و قدیمی است که امروزه به عنوان یکی از موزه های تاریخی این شهر نیز میزبان گردشگران این شهر قدیمی است. این عمارت تاریخی به واسطه ی قرار گرفتن در نزدیکی باغ امیر به این اسم شهر دارد وگرنه امیر حاکم ایالت قومس، هیچ نسبتی با این سازه ی تاریخی ندارد، بلکه تنها همین نزدیکی باعث شهرت این اسم برای بنای تاریخی و زیبای عمارتِ امیر شده است. این بنای تاریخی اثری متعلق به دوران قاجاریه است، که براساس عناصر معماری ایرانی ساخته شده و گردشگران می توانند بنایی اصیل و خاص را خیابان باغ فردوس شهر سمنان مشاهده کنند. همان طور که گفته در خلال سلطنت قاجار و در حدود سال های 1275 تا 1285 یکی از تجار ثروت مند سمنان به نام حاج میرزا آقا فامیلی اقدان به ساخت این بنای تاریخی در نزدیکی باغ امیر کرد و طراحی و اجرای این بنای تاریخی را نیز به استاد معمار باشی سپرد و بنای فاخر و تاریخی عمارت باغ امیر ساخته شد.

2safar

همان طور که در معرفی این بنای تاریخی عنوان کردیم گردشگران می توانند المان های شاخص معماری ایرانی را در بخش های مختلف این خانه مشاهده کنند، که در برخی از منابع از المان ها و عناصر هویتی معماری عهد صفویه یا دکرده اند، اما پس از دوران صفوی، در دوره های ومختلف تاریخی المان های بارز در آن دوره ی زمانی را می توان در سبک ها و شیوه های معماری ایرانی مشاهده کرد و از این روی نمی توان به طور کامل این ادعا مبنی بر تبعیت کامل از معماری صفوی را در این خانه ی قدیمی دید، بلکه آثار و نشانه های معماری دوره های تاریخی پیشتر در این عمارت بکار رفته است. عمارت امیر در مساحتی در حدود 3000 هزار مترمربع، دارای 2باغ و به منزل مسکونی است که می توان بخش مسکونی عمارت را به خصوصی ، نیمه خصوصی و عمومخی تقسیم کرد، که در ادامه می توان به جزئیات بیشتر این خانه ی تاریخی اشاره کرد و از آن بیشتر گفت. اما پیش از پرداختن به جزئیات معماری و هویت کنونی بنا، باید گفت که این عمارت در دهه های گذشته از مالکان اصلی ساختمان خریداری شد و امروزه به عنوان سمنان یکی از موزه های تاریخی شهر به شمار می آید و گردشگران در کنار جنبه های زیبا شناسانه و تاریخی می توانند بخش مختلفی از تاریخ این شهر را از نزدیک ببینند.

2safar