جاذبه های گردشگری ایران - دروازه ی ارگ استان سمنان - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - دروازه ی ارگ استان سمنان - قسمت دوم

2safar

قبل از آنکه با دروزاه ی ارگ سمنان به عنوان یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری این شهر آشنا شویم، باید به این نکته اشاره کنیم، که دروازه ی ارگ با ارتفاعی در حدود 7 متر، اثری متعلق به دوران قاجاریه است، که بر اساس اطلاعات تاریخی ذکر شده این دروازه در دوران ناصرالدین شاه قاجار ساخته می شود، هرچند ارگ سمنان پیش از ساخت دروازه ی ارگ در این شهر وجود داشت که امروزه هیچ رد و نشانی جز همین دروازه ی تاریخی از آن برجاا نماده است، در متون تاریخی در خصوص ساخت این دروازه آمده است، که ناصر الدین شاه در یکی از سفر هایش، در ارگ سمنان ساکن می شود، ارگی که مجموعه ی کامل بوده با برج و بارو و دروازه ی جنوبی اش مرکز حکومت در سمنان به شمار می رفت، نکته جالب اینکه اولین تلگرافخانه ی سمنان هم در همان ارگ قرار داشته است، ناصرالدین شاه در هنگام اسکان در این ارگ به میرزا ضیاء الدوله دستور می دهد که در ضلع شمالی ارگ هم دروازه ای بسازند، که البته این دستور به نظر یک مشاور ساده برای تغییر در فاضای ارگ می ماند. از این رو، پس از خروج شاه، حاکم سمنان لوازم ساخت دروازه ی جدید را در قسمت شمالی ارگ فراهم می کند و دروازه ی ارگ سمنان به شکلی زیبا، باشکوه و تماشایی ساخته می شود، دروازه ای که امروزه تنها اثر برجامانده از آن ارگ حکومتی است.

2safar

با تخریب ارگ، دروازه ی ارگ در تقاط خیابان طالقانی و نوری قرار دارد و در وسط یک میدان کوچ خود نمایی می کند، سازه ای با ارتفاع 7 متر که با هنر آجری کاری معماری ایرانی ساخته شده و ترکیبی زیبا و بسیار دلنشنین را ایجاد کرده است، به نوعی مهمترین دلیل برجای ماندن این اثر از ارگ سمنان زیبایی و چشم نوازی این اثر تاریخی است که ترکیبی فوق العاده از هنر های معماری ایرانی است. دروازه ی ارگ می توان به سه قسمت کلی تقسیم کرد، یک بخش مرکزی و دو بخش کناری، که دو بخش کناری دروازه به شکلی اریب فضا و نقطه ی دید را به قسمت مرکزی دروازه ختم می کنند. در بالای هر بخش هم دو مناره قرار دارد که در بخش مرکزی به تراکم مناره ها نمایی بسیار زیبا را به بنا بخشیده اند. و فاصله های دو مناره ی قسمت مرکزی یک طاق بزرگ قرار دارد و و طاق کوچ هم مناره ی قسمت مرکزی را به مناره های کناری قسمت های چپ و راست متصل می کندو نمایی بسیار زیبا و قرینه دارد ایجاد کرده است.

2safar

اما مهمترین هنر معماری بکار رفته در این بنا، کاشی کاری هایی است که در قسمت های مختلف دروازه ی ارگ قابل مشاهده اند، هنر کاشی کاری عهد قاجار،که با کاشی های هفت رنگ نمایی بسیار زیبا پیدا می کردند و در این میان در طاق میان دو مناره ی قسمت مرکزی، نبرد رستم و دیو سپید با کاشی های هفت رنگ به تصویر کشیده شده و این داستان اساطیری ایرانی به شکلی بسیار زیبا و چشم نواز توجه گردشگران و بینندگان این اثر را به خود جلب می کند، با ما در 2SAFAR همراه باشید تا در ادامه ی مسیر باز هم از زیبایی این اثر تاریخی بگوئیم.

2safar