جاذبه های گردشگری ایران - مسجد جامع استان سمنان - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - مسجد جامع استان سمنان - قسمت اول

2safar

برای شروع سفرمان در شهر سمنان، مسجد جامع این آغاز با شکوهی خواهد بود، بنایی که می توان آن از آثار نمادین، به نام، مشهور و بسیار زیبای ایران دانست، اثری که تنها یک بنا و یک مسجد تاریخی نیست، بلکه مجموعه از آثار فرهنگی، هنری، تاریخی و هویتی است، که تنها متعلق به شهر سمنان و نواحی مرکزی ایران نمی باشد، بلکه در درون خود می توان هویت ایرانی را در دوره های مختلف اجتماعی مشاهده کرد. همراه شدن با ما در این مسیر برای تان لذت بخش خواهد بود.

2safar

مسجد یکی از عناصر هویتی تمدن اسلامی است و به نوعی نبوع و ذکاوت بسیاری را می توان در شکل دادن به چنین مجموعه ای در تمدن اسلامی مشاهده کرد، با ورود اسلام به ایران پس از حمله اعراب و سقوط پادشاهی ساسانی، به آرامی نواحی مختلف به اسلام روی آوردن و آداب و سنن دینی اسلام نیز به آرامی و البته با حمایت خلفای اسلامی در سرزمین های تحط حاکمیت شان، گسترش پیدا کرد. مسجد یکی از مهمترین عناصر این گسترش فرهنگی، دینی و هویتی بود، به همین خاطر، در بسیاری از شهر های قدیمی و کهن ایرانی مساجد مختلفی بنا شد، البته اگر با ما در 2safar همراه بوده باشید، در معرفی بسیاری از مساجد کهن ایران به یک اتفاق مهم اشاره کردیم،و آن روایتی است که به وجود آتشکده های زردتشتی در محل بسیاری از مساجد اسلامی به خصوص مساجد جامع اشاره دارد و مسجد جامع سمنان هم یکی از آن مساجد است.

2safar

برای محور کردن و اعلام برتری سیاسی، تخریب آتشکده ها از اولین اقدام والیان جدید بود و بر روی خرابه های آنها نیز مساجد ساخته می شدند، چرا که هم نشانی بر پیروزی شان به شمار می رفت و هم باعث تبلیغ و ترویج اسلام بود هرچند به واقع اصول و باور های اسلامی بود که توانست برتری واقعی را کسب کند و خداباوران زردتشتی و ساکنان ایران به اسلام روی آوردند. از این رو، مسجد جامع سمنان یا بهتر است بگوئیم سنگ بنای این مسجد قدیمی ترین اثر تاریخی موجود در شهر سمنان به شمار می آید و از این نظر جذابیت تاریخی بیشتر برای گردشگران خواهد داشت. اما مسجد کنونی همان مسجدی نیست که در قرن های ابتدائی بر روی آتشکده ی زردتشتی ساخته شده بلکه با توجه به نقش محوری اش در این شهر، همواره مورد توجه حاکمان قرار داشته و بازسازی ها و مرمت های مختلفی در قسمت های مختلف بنا صورت گرفته است، بخش های متعددی به آن اضافه شده و اثری چنین فاخر به وجود آمده است، اثری همان طور که پیش تر هم گفتیم، اثری صرفا تاریخی نیست، بلکه یک هویتی فرهنگی، در کنار هویتی تاریخی و مذهبی است که با مجموعه ی زیبا و کم نظیری از هنر های معماری ایرانی است که مانند نگینی درخشان زینت بخش سمنان است و با هنوز با گذشت قرن ها نقش محوری و تاثیر گذاری در رخ داد و تحولات تاریخی این شهر ایفا کرده و همواره بخشی از هویت این شهر تاریخی است، با ما در این مسیر همراه باشید تا با اشتیاق تمام جزئیات چشم نواز این مسجد تاریخی را با هم ببینیم.

2safar