جاذبه های گردشگری ایران - حسینیه ی جاجرمی بجنورد - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - حسینیه ی جاجرمی بجنورد - قسمت دوم

2safar

در ادامه ی معرفی حسینیه ی جاجرمی باید به سراغ مهمترین ویژگی این بنای تاریخی برویم، بنایی که بر اساس المان های معماری ایرانی ساخته شده و در بخش ها و گوشه های مختلف آن می توان نمونه های زیبایی از هنر معماری ایرانی را مشاهده نمود. هنگامی که وارد این حسینیه می شوید مانند بسیاری از خانه ها و عمارت های قدیمی با یک دالان پس از ورودی حسینیه رو به رو می شوید، ورودی که به یک هشتی ختم می شود، و در این بخش اگر نگاهی به سقف بیندازید، هنر معماری ایرانی به پیش واز شما می آید، گچ بری ها و مقرنس های این بخش از جمله هنر های معماری بکار رفته در حسینیه ی جاجرمی است، نکته جال در خصوص این قسمت، پلکانی است که به طبقه ی بالای حسینیه ختم می شود، این بنا یک ساختمان دو طبقه است. به نظر می رسد، قسمت بالای حسینیه متعلق به زنان بوده و قسمت طبقه ی همکف مختص مردان بوده است.

2safar

پس از عبور از هشتی این حسینیه، حیاط مرکزی با همان المان های همیشگی معماری ایرانی پیش روی شماست، باغچه های کوچک در کنار حوض زیبای وسط حیاط، نمای بسیار زیبایی را ایجاد کرده است، که در پس زمینه ی این تصویر بنایی آجری و زیبایی را خواهید دید که با در ها پنجره های چوبی اش، یک خانه ی سنتی ایرانی را در معرض دید گردشگران قرار می دهد. طاق های آجری این خانه مانند بسیاری از المان های معماری ایرانی شما را به گذشته متصل می کند. سه هلالی ساده با قوس های تیز دارش، در کنار نقش و نمای چیدمان آجر چینی های خانه، در عین سادگی خلاقیت و ذوق معماری ایرانی را نشان می دهند، در بسیاری از متون معماری برخی از قوس های بکار رفته در این حسینیه را کلیل می نامند، که شکلی از قوس های آجری و زیبایی است که از ذوق و هنر ایرانی خبر می دهد.

2safar

یکی از زیبا ترین بخش های این حسینیه ، در ها و پنجره های چوبی است که با نمونه های زیبای به شمار می روند. یکی از جزئیات جذاب این حسینیه همخوانی و هارمونی موجود میام تمامی عناصر سازنده ی بناست، همان طور که پیش تر هم گفته شد، چیدمان آجر ها یکی از جذابیت های این بناست، که به شکل صدفی و رومی قرار گرفته اند. در طبقه ی اول سه اتاق قرار دارد، که در این اتاق ها نیز می توان هنر و معماری ایرانی را به شکلی آراسته مشاهده کنید. گچ کاری ها و مقرنس کاری های این حسینیه از جمله دیدنی ترین هنر های معماری ایرانی است. در یکی از اتاق های پایینی، وقت نامه ی این حسینیه قرار دارد و در کتیبه ی دیگری نیز از بانی و سازنده این اثر یاد شده است.

2safar

با این وجود، در حسینیه ی جاجرمی تلفیق زیبایی میان فرهنگ و مذهب را مشاهده می کنید، تلفیقی که بخشی از فرهنگ ایرانی به شمار می آید و به نوعی نمایانگر حضور و اهمیت باور های دینی و مذهبی میان مردم است، توجه و اهمیت به حسینیه ی جاجرمی بخش از فرهنگ ایرانی است که در میان نسل های مختلف ایرانی تبلور یافته است.