جاذبه های گردشگری ایران - گرمابه ی پهنه استان سمنان - قسمت سوم

جاذبه های گردشگری ایران - گرمابه ی پهنه استان سمنان - قسمت سوم

2safar

در ادامه ی معرفی بخش های مختلف گرمابه ی پهنه ی سمنان، به خزینه های آب سرد و گرم در گرمخانه ی حمام رسیدیم. البته در گذشته آتشدان حمام که به تون هم نامیده می شود، در معرض دید مردم قرار نداشت، اما امروزه به عنوان بخشی از این حمام در معرض دید گردشگران قرار دارد، اگر به خاطر داشته باشید، در معرفی گرمابه های شهر کرمان، یزد، شیراز و دیگر شهر هایی که در مسیر 2safar به آن رفته ایم، همین ساختار سنتی را دیدم، حمام هایی که در دوره های مختلف تاریخی ساخته شده اند، اما ساختار کلی آن با توجه به فواصل زمانی چند قرنِ، از یک الگو پیروی می کردند. نکته جالب تر اینکه در حمام های سنتی ایرانی به واسطه ی همان گفتمان مردانه قالب در تمام طول تاریخ بشر، محیط ها و مکان مختص به مردان، از فضای بزرگتر، ظرافت هنری و توجه بیشتر برخوردار بوده است که نمی توان دلایل تاریخی و فرهنگی ریشه های این جریان را نادیده گرفت.

2safar

به همین خاطر وقتی از حمام آقایان بیرون می آیید و به بخش زنان می روید، با محیط الگو برداری شده از همان پلان کلی حمام های سنتی رو به رو می شوید، اما با یک تفاوت مهم و اصلی و آن هم اندازه و مساحت کلی حمام است، که فضایی کوچک تر را شامل می شود، این کوچکی فضا در بکار گیری هنر ها و نقوش مختلف نیز تاثیر گذار بوده است، به نحوی که در این بخش از حمام پهنه با حجم کمتر و کوچک تری از هنر معماری و عناصر زیباشناسانه ی محیطی رو به رو خواهید شد. در قسمت کوچک تر و زنانه ی حمام هم هشتی و دالان شما را به رخت کن و بینه می رسانند، که البته سقف این بخش کوتاه تر است، میان در نیز شما را به گرم خانه ی حمام و خزینه های سرد و گرم می رساند.

2safar

اما باز هم در حمام کوچک تر این معماری و هنر معماری ایرانی است، که مانند نگینی درخشان چهره ای زیبا و تماشایی به محیط بخشیده است، کاشی کاری مهمترین هنر بکار رفته در این حمام تاریخی است، که در کنار آجر کاری و گچ کاری زیبایی اش دوچندان می شود، اما در این بنا مانند دیگر حمام های سنتی، زیبایی تنها بخش پایانی داستان استف جایی شما تنها بیینده ی آن هستید و به دلیل تغییر کاربردی و تعطیل شدن چنین مکان هایی ، با کارکرد اصلی آن آشنا نیستید، مهمترین بخش حمام های سنتی ایرانی کارکرد صحیح و درست آن بوده که آن ها را به یکی از مهمترین بخش های بهداشتی جوامع سنتی بدل می کرد، گردش هوا، نور و مهمتر از همه آب در این حمام ها با مهندسی و دقت بسیار بالایی انجام گرفتند که با معماری و هنر زیبای معماری ایرانی به نمایشگاه های با شکوهی از رنگ و ظرافت تبدیل می شدند، این جمام تاریخی هم با خوش سلیقگی تمام به موزه تبدیل شده که در ادامه ی مسیر 2safar به معرفی آن خواهیم پرداخت و بیشتر از آن سخن می گوئیم با ما همراه باشید.

2safar