جاذبه های گردشگری جهان - تپه ی آرئوپاگوس آتن یونان - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری جهان - تپه ی آرئوپاگوس آتن یونان - قسمت دوم

2safar

در ادامه ی معرفی تپه ی آرئوپاگوس به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی و اساطیری یونان، باید به این نکته اشاره داشت، که این مکان و محیطی که گردشگران برای دیدن آن به بلندی های مشرف به آکروپولیس در ضلع شمال غربی اش می روند، صرفا یک مکان اساطیری نیست، بلکه گردشگران در کنار صخره های آرس می توانند، بخشی از تاریخ یونان را مشاهده کنند و البته جنبه های دیگری که در ادامه ی مسیر با آن آشنا می شویم.

2safar

همان طور که پیش تر عنوان کردیم، این تپه ی باستانی پس از ظهور پریکلس، آگورای باستانی، قدرت عدالت خواهانه ی خود را کم رنگ دید، اما همچنان مرجع قضایی و دادگاه جنایی آتنی ها بود و در طول دوره های مختلفی که بر آتن رفت، آرئوپاگوس همچنان بخشی از تاریخ و تمدن یونان بود. با از میان رفتن، ستون های بر افراشته تمدن یونان و روی کار آمدن رومی ها در آتن، بسیاری از المان های تمدنی یونان حفظ شد و آرئوپاگوس نیز یکی از آن عناصر تمدن ساز بود. آرئو پاگوس در دوران حاکمیت رومی هاف به فعالیت های خود ادامه داد و نقش آن از سوی رومی ها پذیرفته شد. اما یک رخ داد مهم در این تپه ی باستانی، هویت اساطیری این دادگاه را به مسیحیت و دوران بیزانسی گره زد، به گونه ای که یکی از مکان های شاخص آتن در دوران بیزانسی به شمار می رفت. the Apostle Paul سخنرانی معروف و مشهور خود در حهان مسییت را در این تپه ایراد کرد و متن سخنرانی او نیز در پای این تپه بر روی یک تابلو در معررض دید گردشگران قرار داده اند، او در معرفی خدای ناشناخته، می گوید، خدایی که جهان را خلق کرده و پروردگار بهشت و زمین است، در معابدی که به دست شما ساخته شده و زندگی نمی کند و این گفته هم به خطبه ی آرئوپاگوس مشهور است.

2safar

این رخداد و این اتفاق در مکانی رخ می دهد که به عنوان دادگاه برای the Apostle Paul برگزار می شود و بسیاری از مسیحیان این تپه ی باستانی را مکانی مقدس می دانند. در بیزانس شکل و ماهیت این مکان مذهبی به واسطه ای آن اتفاق و آن سخنرانی تغییر کرد و دیگر هیچ نشانی از معبد آرئوپاگوس بر روی تپه باقی نماند، امروزه گرشگران در قسمت های غربی تپه می توانند سنگ ها کف و موزائیک ها برجامانده از دوان باستان را مشاهده کنند اما دیگر هیچ بنای باستانی بر روی تپه ی آرئوپاگوس باقی نمانده است.

2safar

اما همان طور که پیش تر هم گفتیم این تپه تنها جذابیت های باستانی تاریخی ندارد، بلکه ارتقاع و اشراف این مکان به آکروپولیس و آگورای باستانی و قسمت هایی از شهر آن مناظر بسیار زیبایی را پیش روی گردشگران قرار می دهد و بسیاری این تپه ی باستانی را موقعیت مناسبی برای عکاسی انتخاب می کنند. همچنین فضای زیبا و سبز محیط هم اطراف تپه هم جذابیت های زبیعی این مکان را بیشتر می کند. غروب زیبای این تپه و مسیری که تا رسیدن به بالای تپه طی می کنید بدون شک اوقات لذت بخشی را برای گردشگرا در تپه ی آرئوپاگوس ایحاد می کند و ما در 2safar نیز در این مسیر تاریخی و زیبا در کنار شما خواهیم بود و آتن زیبا را بهتر و بیشتر خواهیم شناخت.