جاذبه های گردشگری جهان - تئاتر دیونیسوس آتن یونان - قسمت اول

جاذبه های گردشگری جهان - تئاتر دیونیسوس آتن یونان - قسمت اول

2safar

قدم زدن در آتن شاید یکی از هیجان انگیز ترین، مسیر های پیاده روی برای گردشگران شیفته تاریخ و هنر باشد، یونان مهد تمدن غرب و سرچشمه بسیاری از هنرهای امروز، مکانی بی نظیر و تماشایی است برای کسانی مشتاق دیدن اولین بنا ها، اولین تئاتر ها، اولین معبد ها و اولین استادیوم ها هستند. در ادامه این سفر هیجان انگیز در آتن و بیرون از دیوار های زمان، می خواهیم باز هم به عهد باستان بازگردیم. اگر به خاطر داشته باشید پیش تر در معرفی جاذبه های گردشگری شهر آتن به معرفی تئاتر اودئون پرداختیم، از جنبه های تاریخی، هنری و معماری این بنای زیبا را برای شما معرفی کردیم و این بار می خواهیم به یک سالن تئاتر دیگر در شهر آتن برویم، سالن تئاتری که دیرینگی تاریخی بیشتری نسبت به اودئون دارد، از ظرفیت بیشتری برخوردار است و می توان آن را اولین سالن تئاتر جهان نامید، تئاتر دیونیسوس در شیب دامنه ی جنوبی آکروپولیس، مقصد بعدی ما در آتن است، مشتاقانه شما را به دیدن این بنای تاریخی دعوت می کنیم.

2safar

تئاتر با بسیاری از المان های اساسی اش در آتن جوانه زده و این شهر میزبان اولین نمایش های تئاتر گونه بوده است، به همین خاطر، براری دیدن اولین سالن تئاتر، نیز باید به سراغ همین شهر برویم و بدون شک تئاتر دیونیسوس اولین سالن تئاتری است که در آتن پا گرفت. بر اساس شواهد تاریخی و کاوش های باستان شناسان، این بنای سنگی، متعلق به قرن چهارم پیش از میلاد است، اما در متون تاریخی از سالن تئاتری به نام دیونیسوس در قرن ششم پیش از میلاد نام برده اند، اما این فاصله زمانی دو قرن، از نزدیک بسیار دور به نظر می آیند، اما این موضوع را می توان در بررسی تاریخی مان مورد بررسی قرار دهیم و شما به عنوان گردشگران شهر آتن با دیدن این بنای تاریخی از پیشینه ی تاریخی این بنا نیز باخبر باشید.

2safar

برای روایت داستان این سالن تئاتر ابتدا باید از تئاتر سخن بگوئیم، بر اساس اطلاعات موجود، فرقه ای در حدود سال های 580 پیش از میلاد در یونان و آتن وجود داشت که به اجرای نمایش می پرداختند، این گروه نام خود را به واسطه ی یکی از ایزدان اساطیر یونانی دیونیسوس گذاشته بودند، دیونیسوس در میان اساطیر یونان، ایزد شراب، کاشت انگور، قداست می، حاصلخیزی طبیعت، جشن های مقدس، و نماد هنر در یونان باستان بود، به همین خاطر، بهترین انتخاب برای یک گروه نمایشی در سال های 580 پیش از میلاد محسوب می شد. اولین اجرای این گروه در آگورای باستانی آتن(که پیش تر در سایت 2safar آن را معرفی کردیم) برگزار شد، اما بر اساس اطلاعات تاریخی یک رخداد تلخ و فروریختن صندلی های نمایش باعث تعطیلی کوتاه مدت اجرا های نمایشی شد، اما این به معنای کنار رفتن آن نبود.

2safar

دیونیسوس ها برای ادامه اجرای نمایش هایشان به دامنه ی شیب دار آکروپولیس رفتند، تا بینندگانشان بر روی شیب کوه نشسته و شاهد نمایش های آنان باشند و این سر آغاز داستانی پرهیجان در تاریخ بشر شد. از این رو، آن فاصله زمانی دوقرن، میان اجرا های تئاتر دیونیسوس تا ساخت ساختمان کنونی تئاتر را می توان توضیح با ما در ادامه ی این سفر تاریخ همراه باشید.