جاذبه های گردشگری جهان - تپه ی آرئوپاگوس آتن یونان - قسمت اول

جاذبه های گردشگری جهان - تپه ی آرئوپاگوس آتن یونان - قسمت اول

2safar

در ادامه ی مسیرمان در آتن، می خواهیم شما را به مکانیی ببریم که روایت گر بخشی از تاریخ اسطوره های یونانی است، جایی که زمان معنای دیگری به خود می گیرد و گردشگر می تواند در بالای بلندی های تپه ی آرئوپاگوس روایت اساطیر یونانی را نظاره گر باشد و جایی که می توان آن را بخشی از تاریخ د انست، که روزگاری یکی از مهمترین ارکان ساختار یونانی به شمار می رفت و رخداد ها و اتفاق های بسیاری را از سرگذرانیده است. با ما هم قدم باشید.

2safar

در شمال غرب آکروپلیس افسانه ای تپه ی باستانی دیگری وجود دارد که مشرف به آکروپلیس و آگورای باستانی است و که آن را محل شورای اشراف و دادگاه یونان باستان پیش از آگورای باستانی می دانند، هرچند پس از ظهور پریکلیس و ساختار عظیم یونان باستان، این مکان همچنان محل دادگاه جنایی شهر بود، اما ریشه های تاریخی این مکان به دوران پیش از آن باز می گردد، که در ابتدا به سراغ این داستان اساطیری می رویم، روی آرس خدای جنگ در اساطیر یونان پسر پوزئیدن یکی از دوازده ایزد المپ نشین و مهمترین ایزدان یونان باستان را به قتل می رساند، پوزئیدن که خدای آب های شور و شیرین، خدای دریا ها و خشکسالی و زلزله بود، با اطلاع از این رخداد، دادگاهی با حضور خدایان المپ در همین تپه ی باستانی آرئوپاگوس ترتیب می دهد، آرس را به دادگاه می کشاند، اما خدایان با توجه به دلایل آرس در قتل پسر پوزئیدن، او را تبرئه می کند، اما این تپه و این مکان به یک سنت اساطیری تبدیل می شد، به گونه ای که مکانی با نام آرئوپاگوس بر روی تپه ساخته شده و به محلی برای محاکمه و دادگاه آتنیان تبدیل می شود و تپه هم همچنان با همان نام شناخته می شود.

2safar

آرئوپاگوس در زبان یونانی به معنای تپه ی آرس است، که به دلیل صخره های محل برگزاری جلسات دادگاه به این اسم خوانده می شود، بر اساس اطلاعات تاریخی در خصوص این تپه ی باستانی، از قرن 5 پیش از میلاد و با ظهور پریکلس و آگورای باستانی، قدرت این دادگاه و این مکان رفته رفته کم می شود و به دادگاه جنایی آتن تبدیل می گردد و نکته جالب اینکه، با وجود کم شدن اعتبار و محوریت این دادگاه، همان داستان اساطیری، ماهیت بعدی این مکان را شکل می دهد، که نشان دهنده ی اهمیت و جایگاه این مکان در یونان باستان است. به طور دقیق تر این رخداد در سال 462 پیش از میلاد رخداد داده است. هنگامی که به تپه ی باستانی می رسید، این روایت تاریخی و اساطیری می تواند جذابیت این مکان را برای شما صد چندان کند، تصور وجود چنین دادگاهی حتی در غالب اساطیر یونانی، چهره ساده و بسیاری طبیعی این مکان را برای شما متفاوت خواهد کرد.

2safar

هنگامی که بر روی صخره های دادگاه آرس می ایستید، آتن این شهر تاریخی و باستانی پیش روی شماست، شهری که داستان ها و اساطیر اش را می توان بر بلندای این تپه نظاره گر باشید، اما این مکان و این تپه ی باستانی همچنان برای شما داستان ها و حکایت های تاریخی دیگری دارد که در ادامه ی سفرمان به تپه ی باستانی آرئوپاگوس برای شما خواهیم گفت.