جاذبه های گردشگری جهان - معبد هفائستوس آتن یونان - قسمت اول

جاذبه های گردشگری جهان -معبد هفائستوس آتن یونان - قسمت اول

2safar

معبد دیگری در شهر آتن مقصد بعدی ما در معرفی جاذبه های گردشگری یونان است، بنایی باستانی، اثری فاخر و مکانی پرداستان، که امروزه به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری شهر آتن هر ساله گردشگران بسیاری را پذیراست و 2safar شما را به دیدن این بنای باستانی دعوت می کند.

2safar

اما پیش از پرداختن به این بنا و این معبد باستانی به سراغ هفائستوس می رویم، که هویت این بنای تاریخی به شمار می رود و ما آن را با نام معبد هفائستوس می شناسیم. هفائستوس نام یکی از اساطیر یونانی است، که با عنوان الهه ی صنعتگری، فلز، آتشفشان و آتش و تندیس گری شناخته می شود، بر اساس داستان های اساطیر یونانی این الهه ی یونانی، آهنگر خدایان کوه المپ بود و در تمامی یونان، بیشتر در میان آتنی ها محبوبیت داشت، اما در هر نقطه از یونان که صنعت گری پیشه ی اصلی و عمده ی آن سرزمین به شمار می رفت، هفائستوس مورد پرستش قرار می گرفت. با این وحود، اصلی ترین، بنای متعلق به این الهه ی یونانی را در آتن و نزدیکی آگورای باستانی آتن خواهید دید، به همین خاطر، گردشگران این شهر باستانی، می توانند معبد هفائستوس را در آتن از نزدیک ببینند، یکی از ویژگی های بارز این معبد و این سازه ی باستانی، سالم بودن بخش های عمده ی آن است که نسبت به بسیاری دیگر از بنا های باستانی موجود در آتن آسیب های انسانی و طبیعی کمتری دیده است.

2safar

معبد هفائستوس در سال 449 پیش از میلاد ساخته شد، بر اساس اطلاعات موجود، ایکتینوس یکی از معماران سرشناس آن روزگار این بنای زیبا و با شکوه را ساخت، اگر به خاطر داشته باشید، در معرفی جاذبه های گردشگری آتن و آشنایی با معبد پارتنون از این معمار برجسته ی یونانی نام بردیم و این معبد هم یکی دیگر از کار های شاخص این معمار مشهور به شمار می رود. این بنای تاریخی بر اساس المان های معماری کلاسیک یونانی ساخته شده و جرئیات پر تکرار و هنرمندانه ی این بنا یکی از ویژگی های بارز آن به شمار می رود. بسیاری از محققان بر این باورند که پیش از این بنای تاریخی بنای دیگری در محل احداث این معبد وجود داشته است که در حمله هخامنشیان به آتن در سال 480 پیش از میلاد از بین رفته و در سال 449 پیش از میلاد این بنای تاریخی در آتن ساخته شد، اما بر اساس کاوش های باستان شناسان این ادعا تکذیب شد و معبد هفائستوس دارای هیچ پیش زمینه ی تاریخی از سال 449 پیش از میلاد نبوده است، اما پس از ساخت آن به عنوان یکی از معابد آتنی تاریخ جدید در این بخش از آتن شکل گرفت و بخشی از هویت تاریخ آتن ، یونان باستان و بعد ها روم و مسیحیت شد.

2safar

با ما در ادامه این مسیر همراه باشید تا در کنار آشنایی با تاریخ و سرگذشت این بنای باستانی، با جاذبه های معماری و جزئیات زیبای این بنای تاریخی آشنا شویم و در بنایی دیگر و اثری دیگر شاهد فرهنگ و تاریخ شگفت انگیز و زیبای آتن باشیم.