جاذبه های گردشگری جهان - پروپالایا آتن یونان - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری جهان - پروپالایا آتن یونان - قسمت دوم

2safar

از ویرانه های ورودی آکروپولیس همچنان می توان شکوه و زیبایی این بنای تاریخی ناتمام را در آتن مشاهده کرد، روزگاری پله سنگی که شیب منتهی به آکروپولیس را به پروپالایا می رساند و ستون های زیبا و رفیع پروپالایا در پیش روی میهمانان آکروپولیس قرار داشت.یکی از ویژگی های بارز این بنای تاریخی ستون های دوریک آن بودند که بر اساس المان های معماری کلاسیک یونانی ساخته شده بودند. در پیش روی این بنا پنج درب قرار داشته است و در فضای داخلی اش، ستون های یونی این سازه پذیرای میهمانان می کردند. ترتیب ستون های دوریک به شکلی بود، در روبه روی سازه، شش ستون قرار می گرفت که این شش ستون به با صورت متقارن به دو ردیف سه تایی تقسیم می شدند. دروازه ی اصلی در وسط این ستون ها قرار داشت و دو ردیف سه ستونی از ستون های دوریک نیز در قسمت های کناری درست در سمت راست و چپ ستون های میانی قرار داشته اند.

2safar

اما ستون های یونی درست پشت سر دو ستون میانی و در قسمت های کنار راهرویی که که به درب اصلی ختم می شدند، قرار داشتند، سه ستون یونی در مقابل هم، که یک فضای راهرو مانند را ایجاد می کردند. پس از عبور از این راهر و یک محوطه قرار داشت، که درست به تناسب و تقارن ستون های دوریک مقابل در پشت بنا قرار داشتند. همان طور که پیش تر در معرفی این سازه گفته شد، دو ساختمان در کنار این دروازه قرار داشت، یکی متعلق به کتابخانه ی آکروپولیس بود و دیگری نیز به برای تالار تقاشی ساخته شده بود. اما نکته جالب تر که در این سازه قابل مشاهده است، چیدمان و طراحی کلی پلان پروپالایاست، به گونه ای که حریم محوطه ی معبد آتنا نایک را در نظر گرفته اند . یکی از ویژگی های دقیق این ساختمان، توجه به مهندسی و ابعاد ریاضی است که توسط معماران این بنا مورد توجه قرار داشته است، و در ردیف ستون هاف جانمایی پله ها و ساختمان ها و حدود معبد بیشتر قابل مشاهده خواهد بود.

2safar

یکی دیگر از ویژگی هایاین بنای استفاده سنگ ها مرمر عظیم و غول پیکری است که بدون شک از تکنولوژی مهم آن روزگار خبر می دهد، سنگ هایی که امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی بکارگیری شان بسیار دشوار است. یکی از ویژگی های بارز این سازه، توجه به جزئیات است، که در قسمت های مختلف بنا و سنگ های و سنگ نگاره های برجامانده می توان مشاهده نمود.

2safar

از دیگر بخش های پروپالایا، تالار اصلی ساختمان است، که به دو بال تقسیم می شود، یکی به شرق و دیگری به غرب منتهی می شود و براساس اطلاعات موجود نقاشی های چشم گیری در این فضا وجود داشته است و همچنان گردشگران می توانند بقایای سنگ نگاره های اثر از نزدیک ببیند، هرچند بسیاری از بقای این ساختمان به ویژه مجسمه ها و سنگ نگاره را به موزه ی آکروپولیس انتقال داده اند و قسمت های اعظمی از این سازه طی سالیان متمادی ، آسیب های جدی دیده است. امروزه از آن ساختمان باشکوه و البته نیمه تمام، ستون های بخش های از دیوار ها بر جامانده است، اما باز هم برای گردشگران چهره بسیار زیبا از تمدن باستانی یونان خواهد بود.