جاذبه های گردشگری جهان - گارد مراسم تشریفات آتن یونان - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری جهان - گارد مراسم تشریفات آتن یونان - قسمت دوم

2safar

در ادامه س آشنایی با یگان گارد تشریفات ، به موقعیت کنونی این واحد نظامی قدیمی در یونان خواهیم پرداخت. مهمترین مشخصه ی این یگان نظامی قدیمی، لباس ها و یونیفورم هایی است که بخشی از هویت ملی و نظامی گری قرن نوزدهم به شمار می آیند و به عنوان یکی از نشانه های هویت ملی و تاریخی این کشور در دو قرن اخیر، در معرض دید گردشگران قرار دارند ، به همین دلیل هم مراسم های تشریفاتی محض ارگان های مهم دولتی یونان را به این یگان تشریفاتی می سپارند.

2safar

یونیفورم یا همان لباس رسمی و کادری این یگان نظامی، در چند سبک مختلف و بر اساس هویت نظامی شان قابل تقسیم بندی است، اما لباس غالبی که گردشگران این یگان های نظامی را مشاهده می کنند، پیراهن دامن دار بلند و سفیدی است مه تا روی زانوی سرباز ادامه دارد، این لباس در قسمت های آستین و پایین خود به صورت چین های زیاد دامنه ی حرکتی مناسب سربازان را مهیا کرده و چهره ای فانتزی و زیبا به لباس می یخشد، کلاه قرمز و کوچ سربازان یکان های تشریفات هم از دیگر مشخصه های ظاهری آن به شمار می آید، نوار های ابریشمی و مشکلی با نشان ملی یونان هم از دیگر عناصر لباس های این دسته محسوب می شوند. البته همان طور که گفتیم، این لباس لباس غالبی است که در خیابان های آتن قابل مشاهده می باشند، اما این نکته را نباید جا انداخت که لباس های یونیفورم برای فصل های تابستان و زمستان دارای تفاوت هایی است، لباس های زمستانی آبی رنگ هستند و لباس های تابستانی هم با تونالیته ی روشن با رنگ هایی سفید و خاکی قابل تشخیص می باشند. اما در این لباس ها هنر صنایع دستی یونان یکی از مهمترین جنبه های زیبا شناسانه ی لباس است که برای گردشگران هم جالب توجه خواهد بود، نکته دیگر این، بکارگیری نمادین رنگ های سفید و ابی در لباس های یونیفورم به عنوان نماد های پرچم یونانی است.

2safar

گردشگران یگان های نظامی تشریفات یونان را در زمان های بخصوصی می توانند ببینند، تعویض پست های نگهبانی در کاخ ریاست جمهوری، مقبره ی سربازان گمنام، برافراشتن پرچم یونان در آکروپولیس، نگهبانان و همراهان افتخاری رئیس جمهور، میمهمان خارجی و شرکت کنندگان در مراسم های خاص نظامی از جمله موقعیت هایی است که سربازان گارد تشریفات با آن لباس های خاص و سنتی شان در معرض دید گردشگران قرار دارند.

2safar

یکی دیگر از جذابیت های این یگان ها و گارد تشریفات یونان نحوه ی رژه ی آنها ست، رژه در یکان های نظامی دارای اهمیت بسزایی هستند و به همین خاطر بسیار مورد توجه یگان های نظامی مختلف قرار دارند، از این رو، نحوه ی قدم برداشتن، چیدمان ، آهنگ و .. رژه ی گارد تشریفات را برای گردشگران جذاب می کند، این شکل نمادین رژه ی گارد تشریفات بخشی از هویت تاریخی و نظامی یونان است به همین خاطر، این یگان در دوره های مختلف تاریخی و با وجود حکومت های پادشاهی، کودتایی و نظامی و دموکراتیک، گارد تشریفات با تغییرات بسیار محدود به حیات خود ادامه داده و امروزه به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری یونان و همچنین یکی از عناصر هویتی این کشور در معرض دید گردشگران و میهمانان خارجی این کشور قرار می گیرد.