گزارش مشترک EU-UNWTO به درک بهتر گردشگری در اتحادیه اروپا کمک می کند

10 اردیبهشت 1397

مادرید، اسپانیا، 26 آوریل 2018 - گزارش جدید "گرایش های گردشگری اتحادیه اروپا"، که توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در همکاری با کمیسیون اروپا تهیه شده است، منافع اجتماعی و اقتصادی مهم گردشگری را برای 28 کشور شامل اتحادیه اروپا مقصد کشورهای اتحادیه اروپا 538 میلیون بازدیدکننده در طول شبانه روز در سال 2017 استقبال کرد، که 40 درصد از کل جهان است. موسسات اقامت در اتحادیه اروپا بیش از 3 میلیارد شب در سال دارند، نیمی از آنها به مهمانان داخلی (ساکنان) و نیمی از مهمانان بین المللی است. گردشگری 6 درصد از صادرات کل اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد، در حالی که سهم مستقیم گردشگری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به 11 درصد از تولید ناخالص داخلی می رسد.

نتایج اولیه در سال 2017 نشان می دهد که گردشگران بین المللی گردشگری (بازدید کننده های یک شبانه) در سال گذشته در اتحادیه اروپا رشد 8 درصدی داشته اند تا به 538 میلیون نفر یا 40 درصد از جمعیت جهان برسند. اتحادیه اروپا پس از بحران اقتصادی جهانی در سال 2009 با رشد سالیانه در بین المللی روبرو شده است و نرخ رشد سالانه بیش از 4 درصد طی پنج سال گذشته است.

http://www2.unwto.org